Kalendarz wydarzeń

Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii  
Od Piątek, 4.11.2016 -  09:00
Do Niedziela, 6.11.2016 - 17:00
Odsłon : 785  

 

 Temat:

Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii

Prowadzący:

Anna Maria Pękacka

Forma:

szkolenie

Termin:

4, 5, 6 listopada 2016

Godziny zajęć:

9-17, piątek, sobota, niedziela

Miejsce :

Warszawa

Cena:

990,00 zł

Organizator:

LogoMedika Gabinet Intensywnej Terapii Neurologopedycznej

Katarzyna Jarzębska

Al. Solidarności 117 lok 209

00-140 Warszawa

tel. 503 151 825

logomedika.waw.pl

Dla kogo przeznaczona jest szkolenie?

Szkolenie dla logopedów, neurologopedów oraz fizjoterapeutów.

Anna Maria Pękacka - logopeda ze Szwajcarii. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w klinikach w Niemczech oraz Szwajcarii.

MIEJSCE: Warszawa

SWPS ul. Chodakowska 19/31

PROGRAM: 

·        Neuroanatomia i anatomia traktu facjo-oralnego

·        Fizjologia połykania (fazy)

·        Wspolzależności między oddychaniem i połykaniem

·        Dysfagia: definicja, etiologia, prewalencja

·        Zjawiska patologiczne w sytuacji połykania

·        Podmiotowe (kliniczne) i przedmiotowe (instrumentalne) metody diagnostyczne (endoskopia, wideofluoroskopia, mamometria, auskulkatacja cewikalna)

·        Aspekty postępowania w terapii zaburzeń połykania

·        Postępowanie w fazie preoralnej

·        Postępowanie w fazie oralnej

·        Postępowanie w fazie faryngealnej (gardłowej)

·        Postępowanie w fazie ezofagealnej (przełykowej)

·        Postępowanie w przypadku pacjenta z kaniulą trachealną (rurką tracheotomijną)

·        Metody o charakterze zapobiegawczym

·        Ekskurs: Dietetyka

·        Prawo i bezpieczeństwo

·        Zdrowie i bezpieczeństwo

Część praktyczna:

·        Podmiotowe metody diagnostyczne (ćwiczenia w grupie, plenum)

·        Przedmiotowe metody diagnostyczne (ćwiczenia w grupie, plenum)

·        wytyczenie celów terapeutycznych na podstawie przeprowadzonej diagnostyki (ćwiczenia w grupie, plenum)

·        ćwiczenia praktyczne – cztery fazy połykania

·        Techniki i pozycje wspomagające połykanie (ćwiczenia w grupie, plenum)

·        Terapeutyczna higiena jamy ustnej (ćwiczenia w parach)

·        Przykłady wideo: symulacja i analiza

·         Jednostka terapeutyczna: demonstracja na pacjencie

OPIS I CELE KURSU

W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod diagnostycznych dysfagii oraz nabędą umiejętność prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w różnych podejściach terapeutycznych stosowanych z powodzeniem w krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Szkolenie przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami z dysfagią oraz współpracy terapeutycznej z rodzinami chorych i personelem medycznym.

Uczestnicy kursu w trakcie zajęć uzyskują wiedzę na temat:

a)   normalnego procesu połykania oraz zachodzących w nim zmian wraz z postępującym wiekiem człowieka,

b)   współzależności połykania i oddychania; dzięki temu rozpoznają wynikające stąd możliwości komplikacji w przypadku pacjentów z zaburzeniem funkcji połykania,

c)   rozpoznawania patologicznych wzorców połykania i uczą się rozpoznawania pacjentów wysokiego ryzyka.

Uczą się i wypróbowują na swoim partnerze ćwiczeniowym przedstawionych w trakcie zajęć metod screeningowych.

W trakcie pracy grupowej oceniają na zademonstrowanych przykładach (case studies) możliwości diagnostyki instrumentalnej (asysta wykładowcy).

Razem z partnerem:

a)   ćwiczą i prowadzą podstawową stymulację terapeutyczną i opiekuńczo-terapeutyczną oraz przeprowadzają terapeutyczną higienę jamy ustnej,

b)   uczą się podstawowego postępowania w przypadku pacjentów z rurką tracheotomijną (ze szczególnym uwzględnieniem postępowania mającego na celu uniknięcie powikłań)

Razem z partnerem przeprowadzają ćwiczenia terapeutyczne mające na celu normalizację funkcji połykania we wszystkich fazach tego procesu.

Poznają podstawy prawne i medyczne postępowania mającego na celu zachowanie bezpieczeństwa pacjenta i terapeuty.

* Prowadząca zastrzega sobie prawo do zmiany ram programu. Program autorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Płatność: I rata: 200 zł do 7 dni po zgłoszeniu, II rata do 30 czerwca 2016.

Nr rachunku bankowego: Mbank 54 1140 2004 0000 3402 7573 7603

Prosimy o zapoznanie się z zakładką REGULAMIN SZKOLEŃ.

Zgłoszenia kierujemy na adres: katarzynajarzebska@wp.pl w temacie nazwa szkolenia, a w treści imię nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz dane do ewentualnej faktury.

Miejsce Warszawa
Kontakt tel.: 503-151-825, e-mail: katarzynajarzebska@wp.pl