Kalendarz wydarzeń

KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m. ż. do 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.  
Niedziela, 12.06.2016, 09:00 - 17:00
Odsłon : 727  

 

 

 

 

 

 

 

KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.

Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

Forma:

Warsztat/szkolenie

Termin:

12.06.2015r

Godziny zajęć:

9.00-17.00 (8 godzin dydaktycznych)

Miejsce:

 Kędzierzyn - Koźle

Cena:

 300 zł

Organizator:

Gabinet Diagnozy, Terapii i Logopedii "Empatia" Kędzierzyn - Koźle

katarzyna.frac@gmail.com, 510 895 555

Wydawnictwo Komlogo, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice,

www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71

 

Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz: psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku szkolnego z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w GliwickimOśrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym oraz w Regionalnym Centrum Placówek Pieczy Zastępczej w Gliwicach.

mgr Anna Bogacz: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach – w gimnazjum i liceum z oddziałami integracyjnymi.

 

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

 

Tematyka:

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)są odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju. Integralną częścią badania jest procedura pretestu (KORP-PRE), która umożliwia zastosowanie narzędzia w przypadku dzieci z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego poprzez dobranie odpowiedniego poziomu wyjściowego badania.

Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy.

Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

Program szkolenia:

1.      Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

2.      Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.

3.      Charakterystyka kwestionariusza.

4.      Warunki przeprowadzania badania.

5.      Wywiad z opiekunem dziecka.

6.      Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (próby badawcze w postaci zadań, obserwacji i informacji z wywiadu).

7.      Profil rozwoju psychoruchowego dziecka.

8.      Badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe – procedura pretestu KORP-PRE.

9.      Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.

10.  Omówienie wybranych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.

11.  Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników – ćwiczenie praktyczne.

12.  Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi – ćwiczenie praktyczne.

 

Płatność - Kwota: 300zł

Płatność przelewem na konto podane emailem osobie zgłoszonej – 10 dni przed terminem szkolenia

 

         

 

 
Miejsce  Kędzierzyn-Koźle
Kontakt email: katarzyna.frac@gmail.com, tel.: 510 895 555