Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju  
Od Piątek, 20.05.2016 -  08:00
Do Sobota, 21.05.2016 - 17:00
Odsłon : 1160  

I Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowa 20 - 21 maja 2016 r.

 


Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju, cz2.
A multi-specialty diagnosis and therapy of children with developmental disorders, part 2.

Fundacja 21 zaprasza do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji w Krośnie pod patronatem naukowym Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

Fundacja 21 invites you to participate in the 1st International conference in Krosno

 

20-21 maja 2016, Krosno/ 20-21 May 2016

Aula PWSZ w Krośnie/ Auditorium PWSZ in Krosno
ul. Kazimierza Wielkiego 4/ street Kazimierz Wielki 4

 

Celem konferencji jest zaprezentowanie metod diagnozy i terapii, programów terapeutycznych, procedur terapeutycznych oraz medycznych stosowanych w logopedii/neurologopedii, ortodoncji, rehabilitacji i innych dziedzinach związanych z rehabilitacją dzieci z zaburzeniami w rozwoju w Polsce i zagranicą. Założeniem jest również ukazanie konieczności dialogu między specjalistami w celu utworzenia kompleksowego programu terapeutycznego.

The aim of the conference is to present methods of diagnosis and therapy, therapeutic programs, therapeutic procedures and medical devices used in speech therapy, orthodontics, rehabilitation and other areas related to the rehabilitation of children with development disorders in Poland and abroad. The idea is also to show the need for dialogue between experts in order to create a comprehensive treatment program.

Na zgłoszenia czekamy do 30 stycznia 2016 roku.

Plan konferencji

20 maja 2016 r.

 

 

7.15-8.15 Rejestracja uczestników

8.15-8.30 Otwarcie konferencji

8.30-9.45 prof. Ludmiła Fedorowicz (Ukraina) Specyfika psychofizycznego rozwoju dziecka w okresie dzieciństwa oraz zapobiegania powstawaniu zaburzeń mowy
9.45-10.15 dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska (Katowice) Standard wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia

 

10.15-10.30 dyskusja

10.30-11.00 przerwa kawowa

 

11.00-11.30 prof. dr hab. Janusz Kirenko (Lublin)

11.30-12.15 dr hab. prof. UR Mirosław Dymon (Rzeszów)

12.15-12.35 dr Izabela Marczykowska (Rzeszów)

12.35-12.55 dr Barbara Lulek (Krosno) Współpraca rodziców dziecka autystycznego ze specjalistami - ujęcie pedagogiczne

 

12.55-13.15 dyskusja

13.15-14.45 obiad

 

14.15-14.45 dr n. med. Beata Jędrzejczyk-Góral (Wrocław) Padaczka w zespołach genetycznych

14.45-15.15 prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska (Wrocław) Zaburzenia endokrynologiczne u dzieci z trisomią chromosomu 21

15.15-15.45 dr Anna Regner (Wrocław) Wybrane metody wspomagające rozwój komunikacji językowej dziecka z problemami rozwojowymi

15.45-16.10 dr n. med. Elżbieta Radwańska, dr n. med. Dorota Stawowiak (Kraków) Układ stomatognatyczny jako obszar wspólnej terapii lekarza stomatologa i logopedy

 

16.10-16.30 dyskusja

16.30-16.50 przerwa kawowa

 

16.50-17.15 dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak (Rzeszów) Zaburzenia słuchu u dzieci. Wczesna diagnoza i terapia

17.15-17.35 ks. dr Antoni Michno (Krosno) Aparat czy implant? Dylemat rodziców dziecka niesłyszącego

17.35-17.55 mgr Elżbieta Ślusarczyk Wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób niemówiących

17.55-18.15 mgr Paweł Wiktor Stymulacja i Terapia Bazalna - wprowadzenie do metody

 

21 maja 2016 r.

 

8.30-9.45 mgr Stascha Kulen-Gey (Niemcy) Metoda Padovan w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju

9.45-10.15 dr hab. Jolanta Panasiuk (Lublin) Sprawności społeczne u dzieci z zaburzeniami rozwoju - aplikacje diagnostyczno- terapeutyczne

10.15-10.45 mgr Aleksandra Łada (Kraków) Nie potrafię jeść..., nie potrafię mówić... Prymarne funkcje oralne i ich predykcja w obszarze kompetencji komunikacyjnych dziecka z obciążonym wywiadem neurologicznym

 

10.45-11.15 dyskusja

11.15-11.45 przerwa kawowa

 

11.45-12.15 dr Wojciech Kiebzak (Kielce)

12.15-12.40 dr Wojciech Kiebzak (Kielce), mgr Justyna Pogorzelska (Kielce) Toe-walking. Norma czy już patologia 

12.40-13.10 dr Agata Michalska (Kielce) Znaczenie postępowania posturalnego w terapii pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

 

13.10-13.30 dyskusja

13.30-15.00 obiad

 

15.00-16.15 Roger Ehrenreich (Niemcy) Możliwości wykorzystania terapii K-Taping w logopedii

16.15-16.45 mgr Aleksandra Listwoń (Krosno) Terapia neurologopedyczna dziecka z trisomią 21

16.45-17.05 mgr Katarzyna Januszczak (Krosno) Terapia logopedyczna w przypadku zaburzeń sprzężonych - studium przypadku

 

17.05-17.25 dyskusja

17.25-17.45 przerwa kawowa

 

17.45- 19.00 warsztaty

 

WARSZTATY

 • dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska (Katowice) Diagnoza i terapia zaburzeń oddychania i połykania w przypadku 3-4 letnich dzieci

 • dr hab. Jolanta Panasiuk (Lublin) Diagnoza kliniczna a diagnoza logopedyczna - dylematy interpretacyjne

 • dr Agata Michalska (Kielce) Postępowanie posturalne u pacjentów z mózgowym porażeniem dzięcięcym

 • dr Elżbieta Radwańska (Kraków) - 4 miejsca dla pacjentów, 10 miejsc dla słuchaczy Konsultacja ortodontyczna

 • dr Wojciech Kiebzak (Kielce) (rehabilitacja)

 • Roger Ehrenreich (Niemcy) K-taping w logopedii

 • mgr Aleksandra Łada (Kraków) Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii

 • prof. Ludmiła Fedorowicz (Ukraina) Metoda badania rozwoju poznawczego dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (1, 2, 3 rok życia): diagnoza, prognoza, korekcja

 • mgr Stascha Kulen-Gey (Niemcy) Metoda Padovan w terapii logopedycznej

 • mgr Paweł Wiktor (Nowy Targ) Stymulacja Bazalna: wybrane techniki i pozycje do pracy

 • mgr Małgorzata Wójcik (Krosno) Diagnoza zaburzeń zachowania w rysunku projekcyjnym

 
 

 

Opłata za konferencję

 • dla osób uczestniczących tylko w konferencji w charakterze słuchacza: 350 zł (opłata obejmuje wyżywienie na konferencji oraz materiały konferencyjne)

 • dla osób uczestniczących w konferencji oraz warsztatach prowadzonych przez specjalistów z dziedziny logopedii/neurologopedii, ortodoncji, rehabilitacji i innych: 380 zł (opłata obejmuje wyżywienie na konferencji oraz materiały konferencyjne)

  Na opłatę konferencyjną czekamy 5 dni roboczych od potwierdzenia uczestnictwa w konferencji. 

 

Miejsce Krosno
Kontakt E-mail: biuro@fundacja21.org, tel.: 502 204 012