Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.  
Sobota, 7.11.2015, 10:00 - 16:30
Odsłon : 1023  

Temat:

KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.

Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

Forma:

Warsztat/szkolenie

Termin:

07.11.2015r.

Godziny zajęć:

10.00-16.30 (8 godzin dydaktycznych)

Miejsce:

 Puławy, Osiedlowy Dom Kultury ,,AMiK", ul. Skłodowskiej 4

Cena:

 280 zł/os.

Organizator:

 ,,Alternatywa" Justyna Gotthardt, www.alternatywa-szkolenia.pl

 

Prowadzący:

 • mgr Elżbieta Bogacz: psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku szkolnego z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w GliwickimOśrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym oraz w Regionalnym Centrum Placówek Pieczy Zastępczej w Gliwicach.

 • mgr Anna Bogacz: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach – w gimnazjum i liceum z oddziałami integracyjnymi.

   

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

 

Tematyka:

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)są odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju. Integralną częścią badania jest procedura pretestu (KORP-PRE), która umożliwia zastosowanie narzędzia w przypadku dzieci z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego poprzez dobranie odpowiedniego poziomu wyjściowego badania.

Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy.

Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

  Czytaj więcej o KORPie ...

 

Program szkolenia:

 1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

 2. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.

 3. Charakterystyka kwestionariusza.

 4. Warunki przeprowadzania badania.

 5. Wywiad z opiekunem dziecka.

 6. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (próby badawcze w postaci zadań, obserwacji i informacji z wywiadu).

 7. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka.

 8. Badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe – procedura pretestu KORP-PRE.

 9. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.

 10. Omówienie wybranych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.

 11. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników – ćwiczenie praktyczne.

 12. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi – ćwiczenie praktyczne.

   

Miejsce Puławy
Kontakt Tel.: 505 778 442, email: justynagotthardt@wp.pl