Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
IV Ogólnopolskie Forum Autyzmu - „DZIECKO Z AUTYZMEM W GRUPIE - RODZINIE, PRZEDSZKOLU, SZKOLE, SPOŁECZEŃSTWIE”  
Sobota, 19.09.2015, 08:30 - 17:30
Odsłon : 688  

Konferencja ma charakter wykładowo – warsztatowy. Tematyka koncentruje się wokół funkcjonowania dzieci z zaburzeniami rozwoju a zwłaszcza z autyzmem w grupach społecznych. Zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi na pytania dotyczące organizacyjnych, prawnych, edukacyjnych i terapeutycznych aspektów funkcjonowania dzieci i wsparcia dla ich rodzin. Autyzm i jego skala zdają się przerastać ramy tradycyjnego systemu wychowania, edukacji i opieki. Należy zatem, w ścisłej współpracy z rodzicami, tworzyć propozycje nowych rozwiązań i uczyć się wykorzystywać już istniejące. Należy pamiętać, że poza terapią w gabinecie istnieje realny świat i grupy społeczne, w których dzieci powinny funkcjonować.

 

Temat IV Ogólnopolskie Forum Autyzmu - pod hasłem „DZIECKO Z AUTYZMEM W GRUPIE  - RODZINIE, PRZEDSZKOLU, SZKOLE, SPOŁECZEŃSTWIE”
Prowadzący mgr M. Brajerek, A. Bala, A. Chowaniak, dr P. Gąsiorek, dr A. Kabała, dr hab. M. Korendo, dr J. Leszka, J. Wrona, dr K. Sedivy
Forma wykład/warsztat
Data 19.09.2015r.
Godziny 08:30-17:30
Cena  150 zł
Organizator Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, dziekanat@wsuniterra.pl, tel. 61/833 05 30
Rejestracja http://www.wsuniterra.pl/aktualnosci,iv-ogolnopolskie-forum-autzymu.html
   

PROGRAM KONFERENCJI

19 wrzesień 2015r

08.30-09.00

Rejestracja uczestników       

09.00-09.15

Oficjalne rozpoczęcie konferencji

JM Rektor WS Uni-Terra
dr Dariusz Grzybek

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

09.15-09.40

Autyzm – o dzieciach znalezionych w kapuście….

dr Przemysław Gąsiorek

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

09.45-10.30

Dziecko z autyzmem w grupie. Dynamika problemu

dr Justyna Leszka

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

10:30-11:00

Dziecko z autyzmem w systemie oświaty                                                      Joanna Wrona
                                                                                                   Dyrektor Departamentu                                                                                                      Wyrównywania Szans                                                                                                        Edukacyjnych MEN                                                                                                                                  

 

Przerwa kawowa, dyskusja

 

11.45-12.30

Przygotowanie dziecka z ZA do funkcjonowania w grupie rówieśniczej

dr hab.  Marta Korendo
Uniwersytet  Pedagogiczny, Kraków

 

12.30-13.00

Terapeutyczne zadania rodziców dziecka z                                                   dr Katarzyna Sedivy    
autyzmem                                                                                                               
Uniwersytet                                                                                                                      Pedagogiczny, Kraków                                                                                                                                        

13.00-13.40

Programowanie sytuacji społecznych w terapii dzieci z autyzmem. Przykłady dobrych praktyk

Marcelina Brajerek
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

 

Lunch, dyskusja

 

14.15-16.15

WARSZTAT – do wyboru

 

 

Autyzm – wygraliśmy. Historia rodziny  – Aleksandra Chowaniak, mama chłopca z autyzmem

 

Zastosowanie Metody Krakowskiej w pracy z grupą – Agnieszka Bala, Terapeuta Metody Krakowskiej, (14.15 – 17.15)

 

Trudne początki terapii z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju  -  ćwiczenia ogólnorozwojowe
-
dr Katarzyna Sedivy, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków                                                                                         

 

Ćwiczenia indywidualne i grupowe wspierające rozwój umiejętności artykulacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym - dr Alicja Kabała, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

 

 

 

Miejsce Poznań
Kontakt dziekanat@wsuniterra.pl, tel. 61/833 05 30