Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – integracja odruchów według Sally Goddard, program podstawowy  
Od Piątek, 18.09.2015 -  08:00
Do Sobota, 19.09.2015 - 17:00
Odsłon : 776  

Instytut Wspierania Naturalnego Rozwoju

ma zaszczyt zaprosić na szkolenie

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – integracja odruchów według Sally Goddard, program podstawowy

Termin: 18 września (piątek) 16:00 – 20:00 i 19 września (sobota) 9:00 – 17:00

Miejsce: Warszawa

Prowadzący: mgr Maria Matuszkiewicz – terapeuta i trener neurorozwojowy INPP (jedyny w Polsce szkolony bezpośrednio przez Sally Goddard i Petera Blytha w Chester w Wielkiej Brytanii), terapeuta słuchu metodą Johansen IAS, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

Informacja ogólna o programie: Uczestnicy poznają sposoby testowania przetrwałych odruchów pierwotnych oraz sposoby ich korekcji w formie grupowych ćwiczeń ruchowych. Dr Sally Goddard z INPP - The Institute for Neuro-Physiological Psychology w Chester w Wielkiej Brytanii jest autorką programu dotyczącego odruchów pierwotnymi i posturalnych oraz ich wpływu na późniejszy rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Program opracowany w celu wspierania rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami szkolnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), zaburzeniami koordynacji i równowagi oraz innymi dysfunkcjami rozwojowymi (ADHD, zespół Aspergera, zaburzenia koncentracji i uwagi, zaburzenia rozwoju językowego).

Szkolenie skierowane do: nauczycieli (nauczania zintegrowanego, wychowania przedszkolnego, wychowania fizycznego, wspomagających i innych), pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów SI, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz innych osób zainteresowanych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują: zaświadczenie sygnowane przez INPP Polska uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych oraz materiały szkoleniowe: ”Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?” (II wydanie)

Koszt szkolenia: 350 zł od osoby + 30 zł koszty materiałów

Zgłoszenia: bezpośrednio do prowadzącego na adres e-mail: logmar@poczta.fm  lub telefonicznie: 604 506 117

Wpłaty: należy dokonać na 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia na konto nr: 23 1140 2004 0000 3702 4039 3930 z dopiskiem INPP oraz podaniem imienia i nazwiska

Program szkolenia:

 

Część teoretyczna:

 1. Znaczenie ruchu dla rozwoju mózgu oraz dla rozwoju umiejętności mających wpływ na naukę szkolną (układ przedsionkowy i proprioceptywny, rola nabywania wzorców ruchowych).

 2. Zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej.

 3. Symptomy przetrwałych odruchów, które może dostrzec nauczyciel/rodzic/terapeuta.

 4. Wpływ przetrwałych odruchów na funkcjonowanie dziecka.

 5. Zaburzenia, które mogą odnieść korzyści przy terapii INPP.

 6. Opóźnienie neurorozwojowe.

 7. Odruchy pierwotne i posturalne.

 8. Charakterystyka wybranych odruchów i skutki ich przetrwania.

 9. Założenia i wyniki badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii: wpływ nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności szkolne oraz wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na poprawę wyników szkolnych.

 

Część praktyczna:

 1. Założenia teoretyczne programu ćwiczeń.

 2. Organizacja programu ćwiczeń.

 3. Testy (równowaga i koordynacja, odruchy – ATOS, STOS, TOB, wodzenie wzrokiem, percepcja wzrokowa) – diagnozowanie dzieci młodszych (4-7 lat) i starszych (od 7 roku życia).

 4. Nauka programu ćwiczeń integrujących dla grup (24 ćwiczenia).

 5. Praktyczne wskazówki rozpoznawania przyczyn trudności u dzieci.

 

Miejsce Warszawa
Kontakt e-mail: logmar@poczta.fm, tel.: 604 506 117