Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy  
Od Sobota, 18.07.2015 -  10:00
Do Niedziela, 19.07.2015 - 14:00
Odsłon : 536  

 

 

Temat:

Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

Prowadzący:

mgr Małgorzata   Łukaszewska-Choruży

Forma:

szkolenie

Termin:

18-19.07.2015

Godziny   zajęć:

10.00-17.00 [sobota]

09.00-14.00 [niedziela]

Miejsce   :

Warszawa,    ul. Rakowiecka 39A lok.11

Cena:

380 zł

Organizator:

Centrum Kształcenia   „Dobra Kadra”

www.dobrakadra.edu.pl

szkolenia@dobrakadra.edu.pl

22/403-69-88

Dla kogo przeznaczona jest konferencja?

logopedzi, neurologopedzi, specjaliści wczesnej interwencji, nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Program:

Cele:

1. Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.

2. Zapoznanie uczestników z autorskimi procedurami diagnostycznymi: obserwacja, wywiad kliniczny, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji.

3. Przedstawienie procedur terapeutycznych w pracy z dziećmi z ORM.

4. Kształcenie umiejętności programowania działań naprawczych - konstruowanie programu terapeutycznego.

Program:

1. Analiza przyczyn ORM ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji prymarnych.

2. Szczegółowy opis objawów opóźnień w rozwoju komunikacji u dzieci 3-5 letnich z uwzględnieniem objawów niejęzykowych (analiza materiałów video).

3. Dylematy terminologiczne.

4. Diagnoza dziecka z zaburzeniami komunikacji werbalnej z otoczeniem (na bazie autorskich procedur diagnostycznych: szczegółowy zakres obserwacji zachowań werbalnych i niewerbalnych, schemat prowadzenia wywiadu klinicznego, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji).

5. Techniki terapeutyczne w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej (analiza materiałów video).

6. Prezentacja filmu - studium przypadku - konstruowanie działań naprawczych.

 

 

Miejsce Warszawa
Kontakt szkolenia@dobrakadra.edu.pl, 22/403-69-88