Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne  
Od Sobota, 23.05.2015 -  10:00
Do Niedziela, 24.05.2015 - 16:00
Odsłon : 847  

Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek pracujący z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 

Termin szkolenia 23-24 maja 2015r. (sobota, niedziela)

Przewidywane godziny:

sobota: 10:00 - 17:00

niedziela 10:00 - 16:00

 Miejsce: CWRO (Warszawa ul. Woronicza 15 lok. 100)

Ilość godzin: 16 dyd.

Cena: 300 zł

Organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
                   tel.  22 847-95-42  fax.  22 847-95-41  e-mail: cwro@cwro.edu.pl http://www.cwro.edu.pl
 

Cele ogólne szkolenia:

1. Zapoznanie z behawioralną analizą zachowania stosowaną.

2. Zapoznanie z behawioralną charakterystyką osób o cechach autystycznych.

3. Omówienie wpływu diagnozy całościowego zaburzenia rozwoju (autyzm) na postawę rodziców.

4. Zapoznanie ze sposobem doboru procedur behawioralnych w odniesieniu do zachowań trudnych.

5. Omówienie sposobów planowania i monitorowania pracy edukacyjno – terapeutycznej z dzieckiem o profilu autystycznym w oparciu o techniki behawioralne.

6. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela poprzez dostarczenie propozycji oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych adekwatnych do specyficznych potrzeb ucznia a autyzmem.

Tytuły modułów:

I. Dziecko o profilu autystycznym

II. Behawioralna analiza zachowania stosowana

III. Zachowania trudne i behawioralne procedury postępowania

IV. Pozytywne motywowanie

V. Planowanie i monitorowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej

Cele szczegółowe:

Uczestnik:

1. Potrafi scharakteryzować dziecko o cechach autystycznych,

2. Zna podstawowe narzędzia diagnostyczne,

3. Zna ogólne cele i zasady terapii behawioralnej,

4. Potrafi skonstruować program edukacyjno – terapeutyczny,

5. Potrafi dobrać właściwe procedury postępowania behawioralnego, w przypadku wystąpienia zachowania trudnego,

6. Potrafi umiejętnie zaplanować system motywacyjny,

7. Potrafi budować relacje z rodzicami warunkujące wzajemne zaufanie,

Treści kształcenia (dla poszczególnych modułów):

I. Dziecko o profilu autystycznym

1. Rys historyczny, etiologia autyzmu.

2. Charakterystyka behawioralna dzieci z autyzmem.

3. Diagnoza i ocena poziomu funkcjonowania dzieci z autyzmem.

4. Postawy rodziców uwarunkowane diagnozą; formy pomocy i wsparcia.

II. Behawioralna analiza zachowania stosowana

1. „Teoria umysłu”

2. Uczenie na zasadzie warunkowania klasycznego i warunkowania sprawczego.

3. Główne cele terapii behawioralnej.

III. Zachowania trudne i behawioralne procedury postępowania

1. Definicje zachowania trudnego.

2. Kategorie zachowań trudnych.

3. Hierarchia procedur według modelu najmniej restrykcyjnej terapii.

4. planowanie procedur postępowania w przypadku zachowań trudnych.

5. Sposoby pomiaru i rejestracji zachowań trudnych.

IV. Pozytywne motywowanie

1. Definicja wzmocnienia

2. Zasady dotyczące stosowania wzmocnień.

3. Rodzaje wzmocnień.

4. Wybór potencjalnych wzmocnień.

5. Cechy dobrej nagrody.

6. Pochwała jako narzędzie pracy służące zmianie zachowania.

7. Systemy żetonowe.

V. Planowanie i monitorowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej

1. Diagnoza – ocena poziomu funkcjonowania dziecka

2. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych

3. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych.

4. Behawioralne techniki uczenia.

Sposoby realizacji: - wykład- dyskusja- praca w grupach- videomodelowanie

 

Szkolenie prowadzi mgr Artur Terpiłowski- pedagog, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.

 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.

Miejsce Warszawa
Kontakt tel. 22 847-95-42 fax. 22 847-95-41 e-mail: cwro@cwro.edu.pl