Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy.  
Od Piątek, 22.05.2015 -  09:00
Do Sobota, 23.05.2015 - 11:45
Odsłon : 784  

 Temat: WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy.
Prowadzący: Aleksandra Łada
Forma: warsztaty
Termin: 22 - 23.05.2015r
Godziny zajęć: 09.00 – 16.00 (piątek) 08.30 – 11.45 (sobota)
Miejsce: Lublin, Polska Fundacja OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Cena: 580,00 zł
Organizator: Ośrodek Szkoleniowy SAVANTIA www.szkolenialogopedyczne.pl savantia@o2.pl tel. 516 103 405
Program – zarys tematyczny:
1. Przygotowanie do samodzielnej diagnostyki neurologopedycznej i programowania terapii w obszarze zaburzeń funkcji oralnych u pacjentów z obciążonym wywiadem neurologicznym.
2. Znajomość standardów postępowania diagnostycznego w zakresie obserwacji klinicznej, badania fizykalnego i funkcjonalnego aparatu oralnego
3. Praktyczne prowadzenie diagnostyki orofacjalnej w oparciu o Test SMSE w świetle Koncepcji Neurorozwojowych
4. Badanie Bazy Odruchowych Reakcji Oralnych oraz interpretacja uzyskanych wyników w kontekście GMFCS /Gross Motor Functional Classification Scale/ oraz ICD 10.
5. Przygotowanie do pracy w teamie specjalistycznym /medyczno – terapeutycznym/
6. Praktyczna znajomość stosowania technik i wspomagań korygujących przebieg funkcji oralnych – żywienia, oddychania, fonacji, artykulacji /kontrola oralna, trakcje, techniki typu pressure, itp./
7. Znajomość patomechanizmów ośrodkowych i gastroenterologicznych w zaburzeniach dysfagicznych oraz możliwości leczenia w tym zakresie /udział neurologopedy w postępowaniu terapeutycznym/.
8. Dyskusja panelowa.

Miejsce Lublin
Kontakt e-mail: savantia@o2.pl tel. 516 103 405