Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
Dźwięki mowy. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w kontekście wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji logopedycznej  
Wtorek, 14.04.2015, 08:00 - 17:00
Odsłon : 652  

14 kwietnia 2015 r. w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dabrowie Górniczej odbędzie się II Transgraniczna Konferencja Naukowa "Dźwięki mowy. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w kontekście wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji logopedycznej".

Program Konferencji

 09:00 – 09:45 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30 Oficjalne rozpoczęcie

10:30 – 14:15  Sesja plenarna

 • prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska: Dziecko do nas mówi… Czas i przestrzeń w rozwoju dziecka
 • dr Iwona Michalak-Widera: Wspieranie mowy małego dziecka
 • mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak: Problemy diagnozy funkcjonalnej rozwoju psychoruchowego dziecka z nieprawidłowościami rozwojowymi

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa

 • dr Mieczysław Chęciek, mgr Tomasz Brawański: Diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego
 • dr Michał Bitniok: Wczesna interwencja logopedyczna – poprawne wspomaganie procesów myślenia, mowy, emocji i spostrzegania u dzieci w kontekście uwarunkowań rozwojowych
 • dr Małgorzata Kiltlińska- Król: Środowisko wychowawcze a mowa dziecka

12:50 – 13:10 Przerwa kawowa

 • mgr Wioletta Migacz-Lorek: Wczesna diagnoza a rozwój dziecka w ujęciu psychologicznym
 • mgr Aleksandra Kalinowska-Legin: Wpływ zajęć muzykoterapii na rozwój komunikacji werbalnej i pozawerbalnej dzieci z deficytami rozwojowymi

14:00 – 15:00 Lunch

15:00 – 16:00 Panele warsztatowe dla specjalistów i dla rodziców

15:00 – 15:30 Warsztat  dla rodziców:

 • mgr Małgorzata Niedoba, mgr Sabina Stasica: Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój mowy i myślenia  dziecka- praktyczne wskazówki dla rodziców

15:00 – 15:30  Warsztat dla specjalistów:

 • mgr Urszula Łabocka, mgr Karolina Lorek: Zaburzenia sensoryczne a rozwój dziecka - diagnoza i terapia

15:30 – 16:00 Warsztat  dla specjalistów:

 • lic. Justyna Kopiec, mgr Anna Kozieł: Logopedyczne formy pracy z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 

16:10  Zakończenie konferencji

 

Lokalizacja

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn

Udział w konferencji i zgłoszenia

 

80 zł

Udział w konferencji wraz z przerwami kawowymi oraz lunchem.
W cenę wliczone są materiały konferencyjne.

60 zł

Udział w konferencji  dla osób reprezentujących tę samą instytucję, dotyczy drugiej i każdej kolejnej osoby (wraz z przerwami kawowymi oraz lunchem).

W cenę wliczone są materiały konferencyjne.

40 zł

Udział w konferencji wraz z przerwami kawowymi oraz lunchem dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów WSB.
W cenę wliczone są materiały konferencyjne.

 Numer konta, na które należy przelać opłatę konferencyjną
nr rachunku: 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554 z dopiskiem „konferencja logopedyczna 2015 - imię i nazwisko”

Termin składania zgłoszeń do 12 kwietnia 2015 r.

 Katarzyna Fojcik – sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ul. Frysztacka 44

43-400 Cieszyn

 

T: 885 882 500

@: kfojcik@wsb.edu.pl

www.wsb.edu.pl/logopedyczna

Miejsce Cieszyn
Kontakt Tel.: 885 882 500, e-mail: kfojcik@wsb.edu.pl