Kalendarz wydarzeń

KORP - narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.  
Sobota, 10.01.2015, 09:00 - 17:00
Odsłon : 1067  

 

Temat:

KORP - narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.

Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz

Forma:

Warsztat/szkolenie

Termin:

10.01.2015 r. ( sobota )

Godzinyzajęć:

9:00 – 17:00

Miejsce:

Zespół Szkół Zawodowych nr 6 , ul 11 Listopada 45,44-335 Jastrzębie-Zdrój

Cena:

Kontakt :

300 zł (certyfikat, zaświadczenie, materiały, poczęstunek)

Jolanta Topolska tel. 608 647 779, e-duko@wp.pl

 

Organizator:

Firma Handlowo-Usługowa E-Duko, Al. Piłsudskiego 16, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  www.e-duko.pl  e-mail: e-duko@wp.pl, tel.: 608 647 779
----
Poradnia Neurologopedyczna EDULOGMED, ul Wrocławska 20,44-335 Jastrzębie-Zdrój www.centrum-neuroterapii.pl

----

Wydawnictwo Komlogo, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice,

www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71

 

ZAPISY proszę dokonać drogą mailową do 15 grudnia 2014 r na adres

e-duko@wp.pl

Prowadzący:

­     mgr Elżbieta Bogacz: psycholog, neurologopeda; pracuje w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci i w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym; posiada 20 letni staż pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami rozwojowymi,

­     mgr Anna Bogacz: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju; od 5 lat pracuje w szkole integracyjnej.

 

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

 

Tematyka:

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)są odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć ewentualne opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.

Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy.

Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

  Czytaj więcej o narzędziu Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) ...

 

Program szkolenia:

 1. Założenia teoretyczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
 2. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
 3. Charakterystyka kwestionariusza.
 4. Omówienie poszczególnych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
 5. Warunki przeprowadzania badania.
 6. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (wywiad z opiekunami, próby badawcze w postaci zadań i obserwacji).
 7. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka.
 8. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
 9. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników.
 10. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi.
 11. Ćwiczenia praktyczne z użyciem Kart.

 

Uwaga!

Uwaga! Po warsztacie można zakupić zestaw diagnostyczny KORP (karty badania, materiał obrazkowy, instrukcja, zestaw pomocy) w promocyjnej cenie 1490,00 zł  a także zakup pomocy dydaktycznych z różnych wydawnictw.

Płatność

Termin przelewu do 20 grudnia 2014 r.
Płatność za warsztat prosimy wykonać przelewem:

----

Rachunek odbiorcy: ING Bank Śląski 12 1050 1605 1000 0091 3394 4760

Tytuł przelewu: KORP Jastrzębie + imię i nazwisko

Nazwa odbiorcy:

Firma Handlowo-Usługowa E-Duko Jolanta Topolska

Kwota: 300 zł

---

Miejsce Jastrzębie-Zdrój
Kontakt e-mail: e-duko@wp.pl, tel.: 608 647 779