Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
KORP - narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.  
Niedziela, 16.11.2014, 08:00 - 17:00
Odsłon : 539  

 

Temat:

KORP - narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.

Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz

Forma:

Warsztat/szkolenie

Termin:

16.11.2014 r.

Godziny zajęć:

9.00-17.00

Miejsce:

Warmiński Hotel & Conference

ul. Kołobrzeska 1, 10-442 Olsztyn 

Cena:

320,00 zł

Organizator:

Gabinet Terapii Mowy, Joanna Grabowska-Okraska, ul. Złota 3/25, 10-698 Olsztyn, e-mail:  joanna.grabowska@wp.eu, tel.: 606-133-013
----
Wydawnictwo Komlogo, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice,
www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71

Zapisy

e-mail:  joanna.grabowska@wp.eu, tel.: 606-133-013

 Prowadzący:

­     mgr Elżbieta Bogacz: psycholog, neurologopeda; pracuje w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci i w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym; posiada 20-letni staż pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami rozwojowymi,

­     mgr Anna Bogacz: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju; od 5 lat pracuje w szkole integracyjnej.

 Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

 Tematyka:

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)są odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć ewentualne opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.

Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy.

Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

 Program szkolenia:

 1. Założenia teoretyczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
 2. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
 3. Charakterystyka kwestionariusza.
 4. Omówienie poszczególnych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
 5. Warunki przeprowadzania badania.
 6. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (wywiad z opiekunami, próby badawcze w postaci zadań i obserwacji).
 7. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka.
 8. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
 9. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników.
 10. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi.
 11. Ćwiczenia praktyczne z użyciem Kart.

 Uwaga!

Po warsztacie można zakupić zestaw diagnostyczny KORP (karty badania, materiał obrazkowy, instrukcja, zestaw pomocy) w promocyjnej cenie 990,00 zł.

Płatność

Płatność za warsztat prosimy wykonać przelewem:

----

Rachunek odbiorcy: ING Bank Śląski 41 1050 1807 1000 0022 7336 7512

Tytuł przelewu: „Szkolenie KORP – 2014.11.16.”+ imię i nazwisko, adres

Nazwa odbiorcy: Joanna Grabowska-Okraska, ul. Złota 3/25, 10-698 Olsztyn

Kwota: 320,00 zł

----

Wpłata będzie fakturowana po wpłynięciu na konto.

Miejsce Olsztyn
Kontakt e-mail: joanna.grabowska@wp.eu, tel.: 606-133-013