Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
KORP - narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.  
Sobota, 25.10.2014, 08:00 - 17:00
Odsłon : 1322  

Temat:

KORP - narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.

Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz

Forma:

Warsztat/szkolenie

Termin:

25.10.14

Godzinyzajęć:

9.30-16.30 (8h dyd.)

Miejsce:

Poznań, Hotel Naramowice, ul.Naramowicka 150, www.naramowice.pl

Cena:

330 zł

Organizator:

Mega Szkolenia Poznań ul.Widłakowa 12, 61-680 Poznań www.mega-szkolenia.pl  tel.: 506 17 17 67, e-mail: info@ mega-szkolenia.pl

oraz

Wydawnictwo Komlogo, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice,

www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71

 

Zgłoszenie

Formularz zgłoszeniowy on-line

 

Prowadzący:

­     mgr Elżbieta Bogacz: psycholog, neurologopeda; pracuje w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci i w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym; posiada 20 letni staż pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami rozwojowymi,

­     mgr Anna Bogacz: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju; od 5 lat pracuje w szkole integracyjnej.

 

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

 

Tematyka:

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)są odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć ewentualne opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.

Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy.

Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

  Czytaj więcej o narzędziu Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) ...

 

Program szkolenia:

 1. Założenia teoretyczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
 2. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
 3. Charakterystyka kwestionariusza.
 4. Omówienie poszczególnych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
 5. Warunki przeprowadzania badania.
 6. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (wywiad z opiekunami, próby badawcze w postaci zadań i obserwacji).
 7. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka.
 8. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
 9. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników.
 10. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi.
 11. Ćwiczenia praktyczne z użyciem Kart.

 

Uwaga!

Po warsztacie można zakupić zestaw diagnostyczny KORP (karty badania, materiał obrazkowy, instrukcja, zestaw pomocy) w promocyjnej cenie 990,00 zł.

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao   35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: KORP + imię i nazwisko

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto do 11.10.14

Więcej szczegółów nt. szkolenia prześlemy 2 tyg. przed szkoleniem na e-maile oraz info zawsze w Aktualnościach na www.mega-szkolenia.pl .

 

Miejsce Poznań
Kontakt tel.: 506 17 17 67, e-mail: info@ mega-szkolenia.pl