Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część III - ś, ź, ć, dź

Typ: Książka

Zagadnienia z fonetyki i fonologii języka polskiego. Charakterystyka nieprawidłowości w wymowie, diagnoza i terapia.
zawiera 5% VAT
21,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT20,00 zł


Preloader

Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część III – ś, ź, ć, dź. Książka podzielona jest na dwa rozdziały. W pierwszym opisano podstawowe zagadnienia z fonetyki i fonologii języka polskiego. W rozdziale drugim dokonano charakterystyki głosek ś, ź, ć, dź oraz nieprawidłowości w wymowie tych głosek, a także opisano ich diagnozę i terapię.


“... W przedstawionej do recenzji części III mamy do czynienia z obszernym, wyczerpującym studium, w pełni profesjonalnym. Nie ulega wątpliwości, że ta wiedza jest logopedzie niezbędna.”
prof. dr hab. Anna Kowalska

“... Omawiana praca z pewnością będzie pomocą dla studentów, logopedów, pedagogów. Zainteresowany czytelnik dowie się z tej książki, jak funkcjonuje aparat artykulacyjny i jak powstają dźwięki mowy. Zdobędzie też wiele informacji na temat zasad poprawnej wymowy. Praktykujący logopedzi i adepci tego zawodu będą się mogli również zapoznać z licznymi sposobami usuwania niektórych zaburzeń mowy, przede wszystkim w zakresie niewłaściwej realizacji głosek ś, ź, ć, dź.”
prof. dr hab. Renata Kucharzyk