Dyzartria. Wskazówki do diagnozy różnicowej poszczególnych typów dyzartrii

Typ: Książka

Książka stanowi pierwszą część serii wydawniczej poświęconej szeroko rozumianej problematyce dyzartrycznych zaburzeń mowy.
zawiera 5% VAT
20,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT19,05 zł


Preloader

Książka stanowi pierwszą część serii wydawniczej poświęconej szeroko rozumianej problematyce dyzartrycznych zaburzeń mowy.

Z przedmowy prof. dr hab. nauk med. Jagny Czochańskiej: „Polskie piśmiennictwo na temat dyzartrii w tym także podręcznikowe w porównaniu ze światowym jest bardzo ubogie. (...) Publikacja niniejsza dotycząca rozpoznawania i różnicowania poszczególnych typów dyzartrii w sposób szczególny wypełnia istniejącą lukę. Opracowana na podstawie osobistych badań i doświadczeń Autorek powinna więc stać się cennym źródłem wiedzy i pomocy dla każdego logopedy, zwłaszcza pracującego z grupą dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży jak i osób dorosłych.”

Spis treści

PRZEDMOWA

WPROWADZENIE

CZEŚĆ I 7

1. Dyzartria spastyczna a dyzartria hiperkinetyczna pląsawicza

2. Dyzartria spastyczna a dyzartria hiperkinetyczna dystoniczna

3. Dyzartria spastyczna a dyzartria hipokinetyczna

4. Dyzartria spastyczna a dyzartria wiotka

5. Dyzartria spastyczna a dyzartria ataktyczna

6. Dyzartria hiperkinetyczna pląsawicza a dyzartria hiperkinetyczna dystoniczna

7. Dyzartria hiperkinetyczna pląsawicza a dyzartria wiotka

8. Dyzartria hiperkinetyczna pląsawicza a dyzartria hipokinetyczna

9. Dyzartria hiperkinetyczna pląsawicza a dyzartria ataktyczna

10. Dyzartria wiotka a dyzartria ataktyczna

11. Dyzartria wiotka a dyzartria hipokinetyczna

12. Dyzartria wiotka a dyzartria hiperkinetyczna dystoniczna

13. Dyzartria ataktyczna a dyzartria hipokinetyczna

14. Dyzartria ataktyczna a dyzartria hiperkinetyczna dystoniczna

CZEŚĆ II

PIŚMIENNICTWO

SPIS TABEL