Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu

Typ: Zeszyt ćwiczeń

W wyniku spotkań w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi powstała idea przygotowania poradnika dla nauczycieli, którzy zgłaszali wielokrotnie taką potrzebę.
zawiera 5% VAT
12,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT11,43 zł


Preloader

Nazwa: Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu
Redakcja: Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz


Format:     B5
Zeszyt :   96 stron
ISBN       978-83-61339-11-3

Ze wstępu:

Prezentowana publikacja jest wynikiem pracy zespołu osób od wielu lat zajmujących się problematyką dzieci afatycznych.  Specyficzne zaburzenie, dotyczące głównie rozwoju mowy i sprawności językowej,  o którym mowa w podręczniku, ma istotny wpływ na proces uczenia się dziecka. W  różnym stopniu ujawnia się w toku rozwoju dziecka, towarzysząc mu zwykle przez całe życie. Wiedza o niedokształceniu mowy o typie afazji (specyficznym zaburzeniu języka) jest nie wystarczająco  rozpowszechniona wśród rodziców i nauczycieli Ich rolą nie jest diagnozowanie, to pozostawiamy specjalistom. Natomiast to oni zwykle jako pierwsi zauważają trudności dziecka i w głównej mierze wspierają je na co dzień. 

Prezentowany poradnik jest próbą dialogu specjalistów z nauczycielami i rodzicami. Autorki dążyły do stworzenia przejrzystego i czytelnego obrazu dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji.

Bardzo cennym fragmentem poradnika jest materiał przygotowany przez rodziców, którzy założyli i prowadzą Fundację dla Osób z Afazją „Wyrazić siebie”. Ta część poradnika jest niezależna. Głos rodziców jest dowodem ich zaangażowania w działania na rzecz poprawy warunków oraz możliwości diagnozy, terapii i edukacji ich dzieci.

Zdajemy sobie sprawę, że niniejsza publikacja nie rozwiąże wszystkich dotkliwych, praktycznych problemów związanych z nauczaniem i wspieraniem uczniów z tym zaburzeniem. Liczymy jednak na to, iż w niewielkim choćby stopniu pozwoli zrozumieć trudności dzieci i nauczyć się dostrzegać ich mocne strony. Wiemy przecież, że chcąc dziecku pomóc, musimy je poznać, zrozumieć i zaakceptować.

 

Anna Paluch

SPIS TREŚCI

Anna Paluch

WPROWADZENIE – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABURZENIU . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 8

Izabela Jackowska, Katarzyna Komar, Katarzyna Świątkowska

SPECYFICZNE I NIESPECYFICZNE OBJAWY NIEDOKSZTAŁCENIA MOWY O TYPIE AFAZJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 16

Jadwiga Polakiewicz

WARUNKI EFEKTYWNEJ EDUKACJI DZIECI AFATYCZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Jadwiga Polakiewicz

TRUDNOŚCI SZKOLNE DZIECI AFATYCZNYCH – WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI . . . . . . 24

Mariola Słupek

„NIEZBĘDNIK” NAUCZYCIELA W PRACY Z DZIECKIEM AFATYCZNYM . . . . . . . . . . 36

Katarzyna Gorzko, Anna Paluch, Anna Pasek

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA LUB ZABURZENIA ROZWOJU JĘZYKA I MOWY DZIECKA. KOLEJNE KROKI-WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI  . 42

Elżbieta Drewniak-Wołosz

WSTĘP DO STUDIÓW ZABURZENIA DZIECI AFATYCZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Izabela Jackowska

PIOTRUŚ – DZIECKO Z NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI MIESZANEJ Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ EKSPRESJI MOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Katarzyna Świątkowska

ANIA – DZIECKO Z NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI MIESZANEJ Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ PERCEPCJI MOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Katarzyna Komar

KRZYŚ – DZIECKO Z NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI MIESZANEJ Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ PERCEPCJI MOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

SŁOWNICZEK TERMINÓW OPISUJĄCYCH ISTOTNE OBJAWY WYSTĘPUJĄCE U DZIECI Z NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI . . . . . . 76

ZALECANA LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

NOTKI O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

OPINIE I DOŚWIADCZENIA RODZICÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

EDUKACJA DZIECKA Z AFAZJĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

PRZYKŁADOWE OPINIE RODZICÓW W CAŁOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEZ DZIECI Z AFAZJĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94