SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty Baza certyfikowanych specjalistów

Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość - edukacja i globalizacja

Środek_druk_24_maja-6
Środek_druk_24_maja-7
Środek_druk_24_maja-8
Środek_druk_24_maja-9
Producent: Komlogo
Typ: Książka

Zbiór referatów naukowych na temat dwujęzyczności, wielojęzyczności i wielokulturowości oraz towarzyszącym im zjawiskom.
zawiera 5% VAT
39,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT37,14 zł


Preloader

Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość - edukacja i globalizacja

Liczba stron: 254
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-61339-51-9

Ze wstępu

Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość to zagadnienia wciąż niezwykle aktualne. Świadczy o tym zainteresowanie młodych badaczy, którzy co roku chętnie podejmują w swoich refleksjach nowe zagadnienia skoncentrowane wokół umiejętności posługiwania się więcej niż jednym językiem czy utożsamiania się z więcej niż jedną kulturą. Artykuły tworzące kolejny tom są pokłosiem II oraz III Międzynarodowego Seminarium Naukowego. Drugie seminarium było zatytułowane: „Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – edukacja, globalizacja. Bilingualism, multilingualism and multiculturalism – education and globalization”, natomiast trzecie: „Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – teoria i praktyka. Bilingualism, multilingualism and multiculturalism – theory and practice”.
Organizatorami obu wydarzeń naukowych były Instytut Języka Polskiego oraz Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa Wydziału Filologicznego. W pracy podjęłyśmy tematy dotyczące dwujęzyczności, wielojęzyczności i wielokulturowości, ukazując te zagadnienia zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Jesteśmy przekonane, że nasza publikacja wpisuje się w nurt oryginalny, postępujący oraz interesujący w dobie powszechnych migracji.
Mamy nadzieję, że podobne naukowe spotkania będą wznawiane, a podczas nich teoretycy i praktycy będą mieli sposobność, by ze sobą dyskutować oraz dzielić się z zainteresowanymi osobami swoimi spostrzeżeniami.
Na tom składają się referaty wygłoszone w języku polskim oraz artykuły w języku, którym władają niektóre autorki.
Kamila Kuros-Kowalska
Iwona Loewe
Natalia Moćko

Z recenzji dr hab. Ewy Czaplewskiej, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Opracowanie składa się z trzech wyraźnie zaznaczonych części:
I – EDUKACJA (6 tekstów),
II – GLOBALIZACJA (5 artykułów),
III – TEKSTY OBCOJĘZYCZNE (4 artykuły).
Łącznie w poszczególnych częściach znalazło się 15 tekstów (…). W pracy zostały ujęte tematy dotyczące dwujęzyczności, wielojęzyczności i wielokulturowości w aspekcie teoretycznym i praktycznym. W dobie powszechnej migracji są to zagadnienia ważne, interesujące i godne rozważań naukowych.

 

Redakcja: Kamila Kuros-Kowalska, Iwona Loewe, Natalia Moćko 


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo

fundusze europejskie