KORP
korp_certyfikat
Producent: Komlogo

Test służący do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.
zawiera 23% VAT
2990,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT2430,89 zł
Aby kupić ten produkt, należy w zamówieniu w polu Notatki i sugestie podać numer certyfikatu lub termin i miejsce planowanego szkolenia.

Preloader

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPU I FAKTURY:

Pozycje na fakturze VAT % Cena detaliczna BRUTTO
KORP - materiał merytoryczny 5 2 990 zł
KORP - pomoce do diagnozy 23
KORP - roczna licencja do programu 23

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. W PRZYPADKU PRZETARGÓW PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY. ZAKUPU NALEŻY DOKONAĆ Z TZW. WOLNEJ RĘKI.


Autorki: Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak, Joanna Gruba

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP to test przeznaczony do oceny rozwoju dziecka. Pozwala na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Zobacz krótki film o teście KORP.

KORP jest adresowany dla logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i innych specjalistów, którzy dokonują oceny rozwoju psychoruchowego dzieci. Badanie testem umożliwia diagnozę dzieci w 13 grupach wiekowych w następujących sferach:

A. Rozwoju ruchowego
B. Motoryki precyzyjnej i lateralizacji
C. Spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej
D. Komunikowania się i mowy
E. Emocji i relacji społecznych
F. Funkcji behawioralnych
G. umiejętności przedszkolnych i szkolnych (karty dla dzieci w wieku od 3,0 do 9,11 r. ż.)

Test zawiera:

1. Materiał merytoryczny, który składa się z:
- podręcznika, w którym przedstawiono teoretyczne założenia testu i jego główne cechy oraz charakterystykę grupy normalizacyjnej i własności psychometryczne testu,
- instrukcji szczegółowych, które zwierają opis, wykonanie i ocenę wszystkich prób diagnostycznych wchodzących w skład testu,
- kart diagnostycznych, które służą do zapisu prawidłowo i nieprawidłowo wykonywanych prób przez dzieci.

2. Pomoce diagnostyczne umożliwiają logopedzie przeprowadzenie diagnozy z dzieckiem i składają się z:
- książeczki „Materiał diagnostyczny”,
- unikalnych zabawek i pomocy diagnostycznych,
- unikalnych materiałów obrazkowych i tekstowych. Pomoce w kolejności alfabetycznej - PDF.

3. Roczną licencję na program Komputerowe Karty Oceny Dziecka - KomKOD - moduł KORP. Przejdź do strony pobrania programu.

UWAGA! Pomoce można wykorzystywać TYLKO do diagnoz. Nie wolno używać ich do zajęć terapeutycznych i do zabawy.
Nie wolno używać zamienników pomocy diagnostycznych.

Dodatkowo do testu KORP dołączone są karty:
- KORP-PRE służące do wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka podejrzanego o opóźnienia i dysharmonie rozwojowe, np. dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym i zaburzeniami rozwoju, dysharmoniami rozwojowymi, zdiagnozowanymi wadami genetycznymi, głębokim wcześniactwem, których rozwój jest prawdopodobnie opóźniony więcej niż o jeden poziom wiekowy. Ocena kartami KORP-PRE pozwala szybko i prawidłowo dobrać poziom wyjściowy do badania Kartami KORP. Zobacz krótki film o KORP-PRE.
- KORP-B służące do oceny umiejętność według sfer rozwojowych,
- KORP-W służące do zebrania informacji o rozwoju dziecka podczas wywiadu przeprowadzonego z rodzicem bądź opiekunem.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP były recenzowane przez wybitnych specjalistów zajmujących się rozwojem, diagnozą i terapią dzieci:
 - prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – psycholog,
 - dr hab. n. med. Robert Śmigiel – pediatra,
 - dr Teresa Kaczan – logopeda, terapeuta metody Castillo Moralesa,
 - mgr Aleksandra Łada - neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT, Senior Tutor.

Komputerowe Karty Oceny Dziecka - KomKOD moduł KORP to program, który ułatwia zarządzanie diagnozami wykonanymi przy pomocy testu KORP.
Zobacz krótki film o programie KomKOD.
Program umożliwia:
- przechowywanie diagnoz KORP w wersji elektronicznej,
- tworzenie graficznego profilu rozwoju umiejętności logopedycznych dzieci w każdym badanym obszarze,
- generowanie diagnoz opisowych,
- automatyczne tworzenie programów terapii w module Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - Programy Terapii - KORP-PT.

Aby otrzymać dostęp do modułu KORP w programie KomKOD, należy:
- ukończyć szkolenie z testu KORP i uzyskać certyfikat,
- zakupić test KORP w wersji tradycyjnej (materiał merytoryczny i pomoce diagnostyczne).
Pierwszy rok użytkowania programu KomKOD moduł KORP jest bezpłatny. Po upływie roku można przedłużyć licencję na okres:
- 12 miesięcy - czytaj więcej...
- 24 miesiące - czytaj więcej...
- 36 miesięcy - czytaj więcej...

UWAGA! Osoby, które nie posiadają testu KORP w wersji tradycyjnej i nie posiadają certyfikatu ze szkolenia z KORP, nie mogą korzystać z modułu KORP w programie KomKOD.
KomKod moduł KORP - dostępna jest tylko wersja na system operacyjny WINDOWS (wersja: Windows 7 SP1 ESU, 8, 8.1, 10).


UWAGA! W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z narzędzia KORP korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorkę i otrzymały certyfikat.
Wydawnictwo Komlogo organizuje szkolenia dla placówek - tel. kontaktowy 32 233 54 71, 504 245 737,
e-mail info@komlogo.pl

Zobacz terminy najbliższych szkoleń z testu KORP


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo