ZABURZENIA KOMUNIKACJI PISEMNEJ

2800001har
2900001har
3000001har
3100001har
3200001har
3300001har
3800001har
3900001har
3600001har
3700001har
Typ: Książka

Przedstawiana monografia Zaburzenia komunikacji pisemnej z serii Logopedia XXI Wieku poświęcona jest problematyce komunikacji pisemnej.
zawiera 5% VAT
116,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT110,48 zł


Preloader

Redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka

 

Publikacja „Zaburzenia komunikacji pisemnej” z serii LOGOPEDIA XXI wieku wydana przez Grupę Wydawniczą HARMONIA UNIWERSALIS to kompleksowe opracowanie dotyczące problemów w nabywaniu umiejętności czytania i pisania o różnej etiologii. Dzieło dedykowane jest Pani Profesor Marcie Bogdanowicz – inicjatorce współczesnych badań nad zaburzeniami komunikacji pisemnej w Polsce.

W części pierwszej tomu opisane zostały uwarunkowania i symptomatologia zaburzeń komunikacji pisemnej. Część druga poświęcona została trudnościom w czytaniu i pisaniu u osób z rozwojowymi i nabytymi zaburzeniami mowy. Bardzo wartościowe są szczegółowe opracowania dotyczące trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania w odniesieniu do osób z dyslalią, z afazją, ze specyficznymi zaburzeniami językowymi, jąkających się, z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszących i słabo słyszących, z giełkotem, z dyzartrią i z agnozją wzrokową. Część trzecia publikacji zawiera szczegółowe informacje na temat diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu.

Autorami kolejnych rozdziałów tomu są najwybitniejsi polscy specjaliści w zakresie problematyki zaburzeń komunikacji pisemnej. Książka stanowi wyczerpujące, wieloaspektowe kompendium wiedzy dla logopedów, terapeutów, pedagogów, psychologów i wszystkich osób zainteresowanych problematyką trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania.

dr Joanna Guzik-Iwińska

 

Dane techniczne

format B5
objętość 920 stron
oprawa twarda
ISBN 978-83-7744-131-2-