SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO
logo_koze
certyfikat_KOZE
Producent: Komlogo
Typ: Diagnoza i terapia

Trzyletnia licencja na jedno stanowisko - Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE)

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY
zawiera 23% VAT
369,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT300,00 zł
Aby kupić ten produkt, należy w zamówieniu w polu Notatki i sugestie podać numer certyfikatu lub termin i miejsce planowanego szkolenia.

Preloader

WAŻNE! PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. ZAKUPU NALEŻY DOKONAĆ Z TZW. WOLNEJ RĘKI. PROSIMY NIE UMIESZCZAĆ PRODUKTU W PRZETARGACH.

Narzędzie dostępne jest w formie programu komputerowego do wypełniania KART badania.

Dostęp do programu sprzedawany jest w formie rocznego abonamentu.

Ceny: wersja jednostanowiskowa 369,00 zł/rok,

          wersja sieciowa 1200,00 zł/rok -  zainteresowani tą wersją programu proszeni są o kontakt telefoniczny.

Do użytkowania narzędzia uprawnione są osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały certyfikat.

Karty oceny zachowania i emocji (KOZE) są narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15. roku życia. Zobacz film.

Kwestionariusz KOZE jest adresowany do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.

Karty oceny zachowania i emocji są narzędziem pozwalającym na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach. Dokonywana przy pomocy Kart skategoryzowana obserwacja oraz opis zachowania i emocji pozwala na wyodrębnienie zachowań, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, z uwzględnieniem różnych obszarów zachowań.

Informacje zebrane przy pomocy Kart ułatwiają opracowanie opisowej opinii psychopedagogicznej, skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki, a także  komunikowanie się z innymi specjalistami. Zastosowanie Kart pozwala również na bardziej obiektywną, w porównaniu ze swobodnym opisem, ocenę zmian w zachowaniu dziecka po upływie czasu.

W opracowaniu opisu prawidłowych, oczekiwanych zachowań i reakcji emocjonalnych dziecka kierowano się wiedzą z zakresu psychologii rozwojowej, a także kategoriami z Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF oraz ICF-CY (wersja dla dzieci i młodzieży).

Poszczególne rodzaje nieprawidłowości, jako objawy zaburzeń, zostały skategoryzowane i opracowane na podstawie stosowanych powszechnie klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania: ICD-10, DSM-IV, DC: 0-3R. Wykorzystano również opisy kliniczne zaburzeń emocji i zachowania u dzieci i młodzieży zawarte w dostępnej literaturze z zakresu psychopatologii i psychiatrii dziecięcej.

Kwestionariusz KOZE zawiera trzy karty oceny początkowej dla poszczególnych przedziałów wiekowych zawierające kategorie opisu odnoszące się do prawidłowych form zachowań i reakcji emocjonalnych i społecznych, a także trzydzieści cztery karty oceny szczegółowej zawierających listę niepokojących reakcji i zachowań w następujących obszarach:

 •    sen;
 •    wydalanie;
 •    odżywianie;
 •    samodzielność;
 •    nawyki;
 •    aktywność ruchowa i napęd;
 •    poziom impulsywności, koncentracja i uwaga;
 •    emocje;
 •    zachowanie (wzorce behawioralne);
 •    relacje społeczne.

Integralną częścią narzędzia KOZE jest także karta wstępnego wywiadu rozwojowego (wspólna dla narzędzia KORP i KOZE) i karta podsumowująca diagnozę.  

KOZE jako doskonałe uzupełnienie diagnozy KORP

Karty oceny zachowania i emocji (KOZE) są samodzielnym narzędziem, ale są również propozycją pogłębionej diagnozy psychopedagogicznej wykrytych zaburzeń i nieprawidłowości w rozwoju zdiagnozowanych za pomocą Kart oceny rozwoju psychoruchowego (KORP) w sferach: emocjonalno-społecznej i funkcji behawioralnych, a także jakościowych nieprawidłowości w zachowaniu opisanych w Karcie obserwacji (KORP-O).

Przykładowe niewypełnione karty:

 • KOZE - A2  
 • KOZE - C2  
 • KOZE - G1  

Do użytkowania narzędzia uprawnione są osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały certyfikat.

 Komputerowy System Zarządzania Dokumentacją KomKod moduł KOZE. Dostępna jest tylko wersja na system operacyjny WINDOWS (wersja: Vista Sp2, 7, 8, 8.1, 10).

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY

 

Szkolenia KOZE Szkolenia KOZE
Zobacz terminy najbliższych szkoleń z narzędzia KOZE


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo

fundusze europejskie