SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO
Producent: Fundacja SCOLARIS
Typ: Książka

VB-MAPP dostarczy nauczycielom i rodzicom skuteczny sposób do oceny umiejętności uczenia się oraz umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.
zawiera 5% VAT
85,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT80,95 zł

Preloader

VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii. Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju - PODRĘCZNIK

 

VB-MAPP dostarczy nauczycielom i rodzicom skuteczny sposób do oceny umiejętności uczenia się oraz umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. VB-MAPP oparty jest na funkcjonalnej analizie języka Skinnera, na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania oraz na kamieniach milowych rozwoju. Dostarcza całościowej i opartej na silnych podstawach oceny, która pozwala zauważyć bariery, przeszkadzające dzieciom w nauce i rozwoju języka i pomaga stworzyć indywidualny program terapeutyczny.

Na zestaw VB-MAPP skladają się 2 publikacje:

- Podręcznik
- indywidualny Kwestionariusz


Ocena kamieni milowych. Skupia się na 170 kamieniach milowych, które tworzą fundament dla rozwoju języka, umiejętności społecznych i umiejętności uczenia się:
- Ułożona sekwencyjnie na trzech poziomach rozwoju (0–18 miesięcy, 18–30 miesięcy i 30–48 miesięcy);
- Zawiera obiektywne kryteria pomiaru dla celów terapeutycznych i badawczych;
- ocena umiejętności echowych stworzona przez dr Barbarę Esch i adaptowana na język polski przez dr Marzenę Stępień.
- kodowana poprzez kolor dla łatwiejszego użytkowania.

Ocena barier. Skupia się na 24 barierach, które mogą zaburzać nabywanie nowych umiejętności przez dziecko Analiza zadań i śledzenie umiejętności. Lista około 900 umiejętności, które wspierają osiąganie kamieni milowych i mogą być użyte do tworzenia planów terapeutycznych

VB-MAPP podręcznik. Zawiera kryteria oceny, przykłady, pogłębiony opis każdego kamienia milowego, bariery i pomiar dotyczący przejścia do innej struktury nauki, a także ogólne zasady dokonywania oceny i wskazówki dla osoby dokonującej oceny. Podręcznik zawiera też skrócony opis funkcjonalnej analizy języka Skinnera i jak należy korzystać z niej do oceny umiejętności językowych. Wybór celów do Indywidualnych Planów Terapeutycznych. Pomaga interpretować wyniki oceny dla każdego ze 170 kamieni milowych, zaplanować interwencję i priorytety do programu, a także wyznaczyć cele do IPT, które będą mierzalne, znaczące i osiągalne.


Dr Mark Sunberg, BCBA jest psychologiem z 40-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Western Michigan (1980) pracując pod kierownictwem dr. Jacka Michaela. Jest współautorem ABLLS oraz książki Teaching language to Children with Autism or Other Developmental Disabilities, a także jest autorem ponad 45 publikacji badawczych i naukowych. Jest założycielem i byłym redaktorem czasopisma „The Analysis of Verbal
Behavior”. Otrzymał nagrodę „Th e Distinguished Psychology Department Alumnus Award” na Uniwersytecie Western Michigan.


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo

fundusze europejskie