logotomyzest001

Pakiet LOGOTOMY - Ćwiczenia logopedyczne. Części 1-7

357,00 zł

Cena sprzedaży netto: 340,00 zł
To doskonała pomoc dla terapeutów, logopedów, nauczycieli i rodziców, chcących urozmaicić monotonne ćwiczenia logopedyczne.

Opis

Autor: Joanna Mikulska

Pakiet "Logotomy..." to siedem zestawów ćwiczeń wspomagających pracę dziecka nad poprawną wymową głosek. To doskonała pomoc dla terapeutów, logopedów, nauczycieli i rodziców, chcących urozmaicić monotonne ćwiczenia logopedyczne.

Kolejne zestawy obejmują ćwiczenia logopedyczne kształtujące wymowę: 

 1. głosek z szeregu syczącego s, z, c, dz
 2. głosek z szeregu szumiącego: sz, cz
 3. głosek z szeregu szumiacego: ż, dż
 4. głosek z szeregu ciszącego ś, ź, ć, dź\
 5. głosek L, R
 6. głosek T, D, N
 7. głosek K, G, H

Materiał zawarty w opracowaniach zachęca dziecko nie tylko do wielokrotnego powtarzania materiału słownikowego, ale także do ćwiczeń grafomotorycznych, posługiwania się nożyczkami, dopasowywania. Ćwiczenia artykulacji połączono z rozmaitymi czynnościami, np.: wodzenie palcem po śladzie, porównywanie, wycinanie, pisanie, liczenie i czytanie. Różnorodność zadań zapobiega monotonii i znużeniu, które często towarzyszą terapii logopedycznej.

Konstrukcja opracowania została gruntownie przemyślana. Zadbano o to, by wprowadzać ćwiczenia etapami, zgodnie z zasadą stopniowania trudności, dlatego poszczególne głoski utrwalane są w następujących kolejno realizacjach:

 • w izolacji,
 • w sylabie otwartej (spółgłoska-samogłoska),
 • w śródgłosie sylaby (spółgłoska-samogłoska-spółgłoska),
 • w sylabach zamkniętych (samogłoska-spółgłoska),
 • w logotomach (trudniejsze zbitki spółgłoskowe).


Ćwiczenia logopedyczne zostały ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności:

 •     wywołanie prawidłowego brzmienia głoski w izolacji,
 •     ćwiczenia głoski w sylabach otwartych,
 •     ćwiczenia głoski w śródgłosie,
 •     ćwiczenia głoski w sylabach zamkniętych oraz w grupach spółgłoskowych.
   

Format: Karty pracy do kopiowania, A4

W skład pakietu wchodzi 7 zestawów ćwiczeń.

Wróć do: Terapia sz, ż, cz, dż