i5

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż

Typ: Książka
36,00 zł

Cena sprzedaży netto: 34,29 zł
Zawarty w zeszycie materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie), wyrażeniach i w całych zdaniach.

Opis

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż

Krzysztoszek Grażyna
Piszczek Małgorzata

Wydanie V, Kraków 2014
Format A4, Objętość 70 stron
Oprawa miękka, klejona, folia matowa

ISBN: 978-83-7850-564-8

Zawarty w zeszycie materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie), wyrażeniach i w całych zdaniach. Opracowany materiał przeznaczony jest dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym i ułożony został według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po uprzednim wywołaniu w izolacji głosek sz, ż (rz), cz, dż i utrwaleniu ich w sylabach.

Wróć do: Terapia sz, ż, cz, dż