i13

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek - komplet 10 zeszytów

Typ: Książka
360,00 zł

Cena sprzedaży netto: 342,86 zł
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek.

Opis

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek - komplet 10 zeszytów

Krzysztoszek Grażyna
Piszczek Małgorzata

ISBN: 978-83-7300-000-0

1. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź
2. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz,
3. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż,
4. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych,
5. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek l, r,
6. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi
7. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi,
8. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń),
9. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h).
10. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek a, o, e, i, y, ą, ę.

 

Wróć do: Terapia sz, ż, cz, dż