__adnie_m__wi____49cfe72b558aa

Ładnie mówię głoski SZ Ż CZ DŻ

Typ: Gra dydaktyczna
39,50 zł

Cena sprzedaży netto: 32,11 zł
Gry słowno-obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ

Opis

Głoski szeregu szumiącego: SZ, Ż, CZ, DŻ w procesie rozwoju mowy dziecka pojawiają się około czwartego roku życia. Jest to jednak szereg głosek, którego prawidłowa realizacja przysparza dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym wiele trudności.

Ładnie mówię głoski SZ Ż CZ DŻ  to pomoc logopedyczna, którą należy wykorzystywać po wywołaniu trudnych dla dziecka głosek w izolacji oraz utrwaleniu ich poprawnej artykulacji w sylabach. Może być cenną pomocą wykorzystywaną zarówno przez logopedów, pedagogów, jak też przez rodziców w czasie zabaw z dzieckiem w domu. Dziecko bawiąc się, ćwiczy artykulację trudnych głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ w różnych pozycjach wokalicznych i różnym sąsiedztwie fonetycznym.

Ładnie mówię głoski SZ Ż CZ DŻ to trzy zestawy odpowiednio dobranych obrazków (razem 70 sztuk). Na żadnym z obrazków nie ma przedmiotu, w którego nazwie występuje głoska R. W tym okresie rozwoju mowy dziecka jest to głoska sprawiająca równie dużo trudności. Podstawowa zasada gier polega na dobieraniu obrazków w pary. W pudełku znajdą Państwo wiele propozycji gier z wykorzystaniem zdjęć wchodzących w skład kompletu.

 

Autor: Dr Agnieszka Płusajska-Otto

Wróć do: Terapia sz, ż, cz, dż