Szkolenia Komlogo
korp kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty korp - programy terapii

fundusze europejskie

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h)

Producent: Impuls
Typ: Książka

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna.
zawiera 5% VAT
20,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT19,05 zł


Preloader

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h)

Krzysztoszek Grażyna
Piszczek Małgorzata

Wydanie IV, Kraków 2012
Format A4, Objętość 68 stron
Oprawa miękka, klejona, folia matowa

ISBN: 978-83-7850-101-5

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) i utrwaleniu ich w sylabach. Utrwalanie artykulacji możemy wspomagać, wykorzystując analizator wzrokowy. Autorki proponują w podpisach oznaczyć kolorem czerwonym litery f, fi, w, wi, ł, ch (h).


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo