SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty Baza certyfikowanych specjalistów

POSŁUCHAJ, POKAŻ, OPOWIEDZ – część 1

Producent: Harmonia
Typ: Zeszyt ćwiczeń

Zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację słuchową oraz rozumienie słyszanego tekstu dla osób z afazją, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami języka
zawiera 5% VAT
32,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT30,48 zł


Preloader

Zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację słuchową oraz rozumienie słyszanego tekstu dla osób z afazją, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami języka

 
Proponowana pomoc zawiera 36 kolorowych kart i 3 czarno-białe z podpisami. Na każdej karcie znajdują się 4 zdjęcia ilustrujące daną czynność przedstawioną w różnych kontekstach sytuacyjnych lub znaczeniowych (np. mycie twarzy, mycie naczyń, mycie zębów, mycie okien). Zadaniem osoby ćwiczącej jest wskazanie odpowiedniego zdjęcia, odpowiedź na pytania zadane przez terapeutę oraz dopasowanie podpisu do fotografii.

 
Materiał służy do ćwiczenia nie tylko rozumienia wypowiedzi i pytań, ale także wytwarzania wypowiedzi i układania zdań. Dopasowywanie etykiet do zdjęć usprawnia umiejętność czytania, co przydatne jest u pacjentów z afazją, a także u starszych dzieci mających problem z wypowiadaniem się zdaniami, a potrafiących czytać.


Z kart pracy mogą korzystać zarówno terapeuci, jak i rodzice dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami językowymi, afazją dziecięcą. Karty mogą być także wykorzystywane w terapii osób z afazją i problemami w rozumieniu mowy.

 
Dane techniczne
format      A4
oprawa     teczka
zeszyt      A5, 24 strony
plansze    39 kart
ISBN        978-83-7134-686-6
Autorka:  Anna Tońska-Szyfelbein

 


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo

fundusze europejskie