MOWA DOROSŁYCH KIEROWANA DO NIEMOWLĄT – Studium fonostatystyczno-fonotaktyczne

Typ: Książka

Książka poświęcona jest problemom mowy adresowanej do małych dzieci, a dokładniej jej strukturze fonostatystyczno-fonotaktycznej.
zawiera 5% VAT
23,10 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT22,00 zł


Preloader
Stanisław Milewski

MOWA DOROSŁYCH KIEROWANA DO NIEMOWLĄT – Studium fonostatystyczno-fonotaktyczne

Książka poświęcona jest problemom mowy adresowanej do małych dzieci, a dokładniej jej strukturze fonostatystyczno-fonotaktycznej. Autor szczegółowo omawia przeprowadzone przez siebie badania (m.in. zasady doboru oraz charakterystykę grupy osób, których wypowiedzi były przedmiotem analizy) oraz ich wyniki - frekwencję poszczególnych fonemów i ich połączeń, problematykę grup spółgłoskowych oraz rozkład wyrazów n-fonemowych i n-sylabowych.


Spis treści
Rozdział 1. Wybrane aspekty mowy kierowanej do dzieci w literaturze przedmiotu
Rozdział 2. Kwantytatywne aspekty wystąpień fonemów i ich połączeń
Rozdział 3. Problematyka pracy i metody badań
Rozdział 4. Charakterystyka materiału badawczego„Książka odznacza się przemyślaną, zwartą konstrukcją, podporządkowaną ściśle fonologicznej (fonostatystycznej i fonotaktycznej) metodologii, która gwarantuje najbardziej precyzyjne narzędzia językoznawczego opisu zebranego materiału badawczego.
Oryginalny i nowatorski pomysł badania wypowiedzi dorosłych (opiekunów) kierowanych do małych dzieci (niemowląt) przez pryzmat danych fonostatystycznych i fonotaktycznych sprawia, że pracą zainteresują się zapewne nie tylko specjaliści z zakresu fonologii dziecięcej, ale także pychologii rozwojowej, psycholingwistyki, etnolingwistyki, badacze funkcjonalnych odmian współczesnej polszczyzny, jak również stylistyki językoznawczej”.

prof. zw. dr hab. Jan Ożdżyński
 
 

Dane techniczne

format B5
objętość 320 stron
oprawa miękka
ISBN 978-83-7744-001-8