Jak mówić bez krtani?

okładka-1_calosc
opinie-1
opinie-1_2
Producent: Wydawnictwo Prymat

Książka jest prezentacją autorskiej metody rehabilitacji głosu i mowy opartej na logatomach u osób po całkowitym usunięciu krtani z powodu raka.
zawiera 5% VAT
39,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT37,14 zł


Preloader

"Jak mówić bez krtani?" Magdaleny Fabczak

 Książka jest prezentacją autorskiej metody rehabilitacji głosu i mowy opartej na logatomach u osób po całkowitym usunięciu krtani z powodu raka. Autorka omawia krótko zmiany jakie zachodzą w ciele pacjenta po operacji: nowa droga oddechowa zabezpieczana przez rurkę tracheotomijną, inny sposób odkrztuszania, kasłania, toalety otworu w szyj...

Przedstawia swoja metodę tworzenia głosu oraz wspomina o innych ( laryngofon, przetoki głosowe). Opracowała technikę tworzenia głosu wszystkich głosek alfabetu polskiego z wykorzystaniem cech dystynktywnych głosek. Przedstawia dużo materiału do utrwalania głosek. Szczególne znaczenie ma pokazana analiza akustyczna głosów badanych  pacjentów ( analiza widmowa, ton podstawowy, widmo uśrednione, analiza czynników i inne), która znakomicie podnosi walor naukowy badań. Wydawnictwo zyskało wysoką ocenę prof. z zakresu wibroakustyki i laryngologii.

Adresatami książki są pacjenci ich rodziny oraz laryngolodzy, logopedzi, foniatrzy, fizykoterapeuci, psycholodzy, studenci logopedii.

Spis treści

 1. Warunki konieczne do  utworzenia głosu
 • Postawa ciała.
 • Ćwiczenie mięśni twarzy i szyj.
 • Pseudoszept po operacji.
 • Metody i techniki wprowadzania powietrza do jamy ustnej i przełyku.
 • Wyćwiczenie mięśni przełyku – drugi warunek sine qua non – do powstania głosu.
 • Techniki tworzenia dźwięku podstawowego.
 1. LOGATOMY
 • Kryteria klasyfikacji spółgłosek z uwzględnieniem ich wykorzystania w logatomach.
 • Artykulacyjna charakterystyka głosek wykorzystanych w logatomach.
 • Cechy dystynktywne oraz schematy artykulacyjne spółgłosek głosek.
 • Charakterystyka najczęściej używanych fonemów samogłoskowych.
 • Kolejność głosek w procesie rehabilitacji.
 • Głoski opozycyjne.
 • Trudne połączenia spółgłoskowe.
 • Zmiękczenia spółgłosek w języku polskim.

Mowa głośna

 • Frazowanie wypowiedzi.
 • Tempo wypowiedzi.

Modelowanie powstałego głosu zastępczego

 • Długość dźwięku podstawowego.
 • Natężenie dźwięku podstawowego.
 • Zakres głosu.

Prozodia języka

 • Akcent wyrazowy.
 • Melodyka wypowiedzi.

ANALIZA AKUSTYCZNA GŁOSÓW OSÓB LARYNGEKTOMOWANYCH

 • Widma dynamiczne wybranych słów.
 • Analiza sepstralna logatomu.
 • Ocena jakości mowy metodami graficznymi.
 • Metoda rozpoznawania obrazów.

Prezentacja slajdów z konferencji naukowej

Piśmiennictwo

 

 

 

 

ISBN:  978-837657-277-2