Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i metod terapeutycznych:


korp kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty

fundusze europejskie

GERONTOLOGOPEDIA

111112036
111112027
111112029
1111120316
111112037
111112032
111112034
111112035
Typ: Książka

„GERONTOLOGOPEDIA” to kolejny tom z serii LOGOPEDIA XXI WIEKU
zawiera 5% VAT
97,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT92,38 zł


Preloader

PRODUKT SPROWADZANY NA ZAMÓWIENIE. REALIZACJA ZAMÓWIENIA DO 10 DNI ROBOCZYCH.

Redakcja naukowa: Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray

GERONTOLOGOPEDIA

„Zakres tematyczny recenzowanej pracy zbiorowej jest dosyć szeroki ‒ można go zlokalizować na pograniczu paru dyscyplin naukowych, począwszy od gerontologii, logopedii i językoznawstwa, poprzez medycynę, neurofizjologię i neuropsychologię, do współczesnej komunikacji społecznej, zaś tematem głównym jest obecna w tytule monografii gerontologopedia, czyli logopedia wieku podeszłego. Jest to młoda, tworząca się subdyscyplina z pogranicza logopedii i gerontologii, która zajmuje się procesami komunikowania się słownego osób starszych, wyjaśnia rozwojowe zmiany związane z jakością realizowanych funkcji komunikacyjnych oraz wskazuje drogi postępowania diagnostycznego zjawisk patologii mowy i języka a także ustala metody pracy z pacjentem. Bez wątpienia recenzowana książka jest dziełem nie tylko interesującym poznawczo, napisanym przez wysokiej klasy specjalistów, ale nade wszystko jest publikacją pionierską w polskiej literaturze przedmiotu. Struktura tej publikacji zbiorowej obejmuje trzy obszerne części, których tematem przewodnim jest komunikacja (cz. I: Wprowadzenie do komunikowania w starości, cz. II: Komunikacja w procesie fizjologicznego starzenia się, oraz cz. III: Komunikacja powikłana procesami patologicznymi). […] Recenzowana praca to ważna publikacja, nowatorska w swej problematyce, o przejrzystej strukturze treści, bardzo dobrze udokumentowana i wartościowa poznawczo”.

 

Z recenzji prof. dra hab. Adama Zycha


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo