Producent: UI
Typ: Program komputerowy

Program można wykorzystać w szeroko rozumianej profilaktyce logopedycznej, ale również podczas korygowania wad wymowy.
zawiera 23% VAT
100,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT81,30 zł

Preloader

Program można wykorzystać w szeroko rozumianej profilaktyce logopedycznej, ale również podczas korygowania wad wymowy, automatyzacji skorygowanych głosek i terapii złożonych zaburzeń mowy, do rozwijania percepcji słuchowej, ćwiczeń artykulacyjnych oraz kinestezji artykulacyjnej (czucia ułożenia narządów mowy właściwego poszczególnym głoskom), a także w przypadku występujących trudności w opanowaniu czytania i pisania. Z powodzeniem można je wykorzystać w pracy z dziećmi z autyzmem, afazją, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym i osobami dorosłymi (np. z afazją, dyzartrią).
Program działa w systemie operacyjnym Windows. Nie wymaga instalacji.


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo