Logowir__wki_log_4b5d9b28568da

Logowirówki logopedyczne, wydanie 2 (zmieniona grafika)

Typ: Program komputerowy
100,00 zł

Cena sprzedaży netto: 81,30 zł
Program można wykorzystać w szeroko rozumianej profilaktyce logopedycznej, ale również podczas korygowania wad wymowy.

Opis

Program można wykorzystać w szeroko rozumianej profilaktyce logopedycznej, ale również podczas korygowania wad wymowy, automatyzacji skorygowanych głosek i terapii złożonych zaburzeń mowy, do rozwijania percepcji słuchowej, ćwiczeń artykulacyjnych oraz kinestezji artykulacyjnej (czucia ułożenia narządów mowy właściwego poszczególnym głoskom), a także w przypadku występujących trudności w opanowaniu czytania i pisania. Z powodzeniem można je wykorzystać w pracy z dziećmi z autyzmem, afazją, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym i osobami dorosłymi (np. z afazją, dyzartrią).
Program działa w systemie operacyjnym Windows. Nie wymaga instalacji.

Wróć do: Programy komputerowe