Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i metod terapeutycznych:


korp kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty

fundusze europejskie

EDU-JURCZYSZYN MULTIMEDIA. Część 2

Producent: Edu-Jurczyszyn
Typ: Program komputerowy

Program do diagnozy młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Za pośrednictwem programu można przygotować rozbudowaną diagnozę oceny funkcjonowania badanego.
zawiera 23% VAT
426,99 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT347,15 zł


Preloader

Pomorskie Centrum Terapii przedstawia program do diagnozy młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Za pośrednictwem programu można przygotować rozbudowaną diagnozę oceny funkcjonowania badanego.

PROGRAM ZAWIERA:

Procedury oceniające funkcjonowanie w zakresie: umiejętności wykonawczych, komunikatywności, adaptacji do pracy, ocenę samodzielnego funkcjonowania oraz ocenę zachowań interpersonalnych.

Ocena podopiecznego przeprowadzana jest w 3 obszarach, w tym: w obszarze bezpośredniej obserwacji diagnosty, obszarze szkoła/praca, w obszarze dom.

Druki z wyliczeniami i wykresami wyników diagnozy można wygenerować z programu po wcześniejszym wpisaniu poszczególnych not z diagnozy. Program tworzy wydruki automatycznie bez ręcznego wyliczania. Po przyciśnięciu jednego klawisza wyniki będą przygotowane w całości.

Opis do diagnozy: po wypełnieniu wszystkich not oraz uzyskaniu poszczególnych wykresów diagnostycznych, program automatycznie przygotuje również opis diagnozy odnoszący się do naniesionych wyników. W opisie znajdą się dane podopiecznego oraz podsumowanie wyników.

Wskazania do terapii: w opisie diagnozy w przypadku występowania deficytów generowane są z programu propozycje wskazań do terapii. Wskazania te można zmienić według własnych propozycji lub pozostawić wskazania wcześniej przygotowane.

Opcja drukowania: wszystkie druki diagnozy można wydrukować i stworzyć profesjonalną dokumentację podopiecznego.

Baza danych: program daje możliwość przygotowania bazy danych podopiecznego oraz archiwizacji przygotowanych diagnoz.

Placówki dla których przygotowano program:

  • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
  • Zespoły Szkół Specjalnych - gimnazja,
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Organizacje

 

 


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo