Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i metod terapeutycznych:


korp kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty

fundusze europejskie

EDU-JURCZYSZYN MULTIMEDIA. Część 1

Producent: Edu-Jurczyszyn
Typ: Program komputerowy

Program przeznaczony jest dla terapeutów pracujących z dziećmi z deficytami rozwojowymi do 12 roku życia. Wykorzystanie programu wymaga znajomości specyfiki diagnozowania Profilem Psychoedukacyjnym.
zawiera 23% VAT
732,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT595,12 zł


Preloader

EDU JURCZYSZYN

INFORMACJA O PROGRAMIE
Program EDU-JURCZYSZYN – MULTIMEDIA – część 1, to przełom w
diagnostyce i terapii. Przeznaczony jest dla terapeutów pracujących z dziećmi z deficytami
rozwojowymi do 12 roku życia. Wykorzystanie programu wymaga znajomości specyfiki
diagnozowania Profilem Psychoedukacyjnym.
Wyniki otrzymanej diagnozy wpisuje się w rubryki a następnie program rozpoczyna analizę
danych i wybiera propozycję ćwiczeń na okres jednego kwartału.
Program zawiera około 1000 ćwiczeń, zdjęcia oraz pomoce dydaktyczne do wydrukowania.
Przygotowane konspekty zawierają ćwiczenia ze Sfery Rozwoju oraz Sfery Zachowań.

CZYM JEST SFERA ROZWOJU ?
SFERA ROZWOJU to 7 najważniejszych obszarów rozwoju dziecka w zakresie:

 • naśladownictwa
 • percepcji
 • małej motoryki
 • dużej motoryki
 • funkcji poznawczych
 • koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • mowy czynnej

Przygotowane do każdej sfery konspekty rozwijają poszczególne funkcje.
Dobór odpowiednich ćwiczeń do poszczególnych sfer powinien zawsze odnosić się do
szczegółowej diagnozy. Korzystanie z programu opiera się na wpisaniu wyników ze Skali
Rozwoju i Skali Zachowań Profilu Psychoedukacyjnego.
Po wpisaniu wyników program wygeneruje wykres Skali Rozwoju oraz odpowiednie
konspekty do indywidualnej terapii. Na podstawie wykresu Skali Rozwoju oraz zestawienia
wyników Skali Zachowań przygotowana zostanie terapia na około 3 miesiące. Program
terapeutyczny przygotowany na 3 miesiące zawiera średnio od 25 do 30 ćwiczeń, które po
zaakceptowaniu przez terapeutę mogą zostać wydrukowane. Ćwiczenia można
wydrukować na stronie A4 – nie można modyfikować przygotowanego wcześniej tekstu
ćwiczenia. Przedstawione na wykresie kolorowe linie są wyznacznikiem rozwoju dziecka i na
ich podstawie można stworzyć indywidualny program w zakresie 7 sfer.

CHARAKTERYSTYKA PRZYGOTOWANYCH ĆWICZEŃ ZE SKALI ROZWOJU
· Naśladownictwo: zawiera konspekty rozwijające umiejętność obserwacji oraz
naśladowania ruchów ciała, używania różnych przedmiotów, naśladowania
dźwięków, słów.
· Motoryka mała: zawiera konspekty usprawniające posługiwanie się rękoma w
tym palcami i nadgarstkami, kręcenie nadgarstkiem przy chwytaniu przedmiotów.
Zawarte w programie ćwiczenia udoskonalają umiejętność chwytania i ujmowania
przedmiotów oraz zwalniania uścisku oraz umiejętność umieszczania
przedmiotów w dokładnie wyznaczonym miejscu, poprawiają koordynację pracy
obu rąk oraz precyzję wykonywania różnych czynności.
· Motoryka duża: zawiera ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające energię i siłę
mięśni, szybkość oraz gibkość i wytrzymałość ruchów.
· Percepcja: zawiera ćwiczenia poprawiające ogólną percepcję w tym lokalizację,
różnicowanie, zapamiętywanie bodźców wzrokowych, dotykowych, słuchowych,
smakowych, węchowych, przedsionkowych.
· Koordynacja wzrokowo–ruchowa: zawiera ćwiczenia polegające na układaniu,
bazgraniu, dopasowaniu, umieszczaniu figur w otworach, składaniu elementów w
całość, dopasowaniu, przerysowywaniu.
· Czynności poznawcze: zawiera ćwiczenia zwiększające umiejętność gromadzenia
informacji w pamięci, poprzez dokładne spostrzeganie, umiejętności
koncentrowania uwagi, myślenia abstrakcyjnego. Konspekty rozwijają
rozpoznawanie podobieństw i różnic przedmiotów, umiejętność klasyfikowania
przedmiotów, według jednej lub kilku cech, układanie przedmiotów według
wzoru, rozpoznawanie ogólnych cech przedmiotów, gromadzenie pojęć, nauka
gromadzenia informacji. Dział ten zawiera sporą ilość gotowych pomocy
dydaktycznych, które można wydrukować i wykorzystać w pracy.
· Mowę czynną: przygotowane konspekty wspomagają budowanie słownika
biernego i czynnego, rozwój komunikowania się, umiejętność wyrażania własnych
potrzeb, prowadzenia spontanicznej komunikacji, operowania pojęciami
abstrakcyjnymi. Dział ten zawiera sporą liczbę pomocy dydaktycznych, które
można wydrukować i wykorzystać do pracy.

CZYM JEST SKALA ZACHOWAŃ ?
w diagnozie pozwala na ocenę zachowań patologicznych występujących licznie u dzieci z

 • deficytami rozwojowymi w zakresie 4 sfer;
 • nawiązywania kontaktów i reakcji emocjonalnych
 • reakcji na bodźce
 • mowy
 • zabawy i zainteresowania przedmiotami


CHARAKTERYSTYKA PRZYGOTOWANYCH ĆWICZEŃ ZE S KALI ROZWOJU
· Nawiązywania kontaktów i reakcji emocjonalnych: przygotowane ćwiczenia
wspomagają umiejętność kontaktowania się z innymi ludźmi, poprawiają kontakty z
otoczeniem, redukują występujące lęki.
· Reakcji na bodźce: zawiera konspekty poprawiające modulację oraz interpretację
napływających wrażeń zmysłowych. Przygotowane propozycje ćwiczeń
zmniejszają lub likwidują; niedowrażliwość, nadwrażliwość, biały szum w
zakresie wszystkich zmysłów.
· Mowy: ćwiczenia poprawiają sposób komunikowania się, intonację lub modulację
głosu, redukują echolalię bezpośrednią lub odroczoną, poprawiają artykulację,
spontaniczne komunikowanie się, posługiwanie się zaimkami, redukują dziwaczną
niezrozumiałą mowę.
· Zabawy i zainteresowania przedmiotami: ćwiczenia poprawiają umiejętność
skupiania uwagi na zabawie, stopień wytrwałości w zabawie, wprowadzają pewne
zasady prawidłowej zabawy z użyciem zabawek, przedmiotów, uczą reagowania na
z góry narzucony porządek, poprawiają motywację do zabawy.

DRUKI DO TERAPII
Program zawiera również specjalne druki do konstrukcji indywidualnego programu
edukacyjno terapeutycznego. Przygotowane druki można wydrukować i stworzyć
profesjonalną dokumentację dziecka. Druki można odpowiednio wypełniać- jednokrotne
naciśnięcie myszką daje zaznaczenie zielonego koloru, dwukrotne naciśnięcie myszką daje
żółty kolor, trzykrotne naciśnięcie daje czerwony kolor a czterokrotne naciśnięcie daje efekt
krzyżyka. Wszystkie te oznaczenia mają wartość informacyjną dla terapeutów
korzystających z druków PCTP. Na podstawie wprowadzonej kolorystyki dokonujemy
bardzo częstej ewaluacji stosowanej terapii.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KONSPEKTÓW
Konspekty napisane zostały do każdej ze sfer, wszystkie konspekty przygotowane zostały w
ujednoliconej formie. Każdy konspekt zawiera wyodrębniony: tytuł ,sferę, cele
operacyjne,procedurę, niektóre zawierają pomoce dydaktyczne , zdjęcia. Procedura
przygotowana została w formie krótkich czynności terapeuty oraz przewidywalnych reakcji
dziecka.

WZNOWIENIA PROGRAMU
Zamysłem autorów programu jest systematyczne wzbogacanie go o nowe ćwiczenia,
zdjęcia i pomoce dydaktyczne, tak aby przygotowana baza była najpotężniejszym zbiorem
konkretnych materiałów i ćwiczeń, które usprawnią pracę terapeutów.


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo