SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO
Producent: WiR

Czytanie ze zrozumieniem dla klasy 8 - część 2 to wybór testów sprawdzających umiejętność rozumienia czytanego tekstu.
zawiera 5% VAT
38,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT36,19 zł

Preloader

Czytanie ze zrozumieniem dla klasy 8 - część 2  to wybór testów sprawdzających umiejętność rozumienia czytanego tekstu. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o fragmenty utworów literackich, wybranych z wykazu lektur obowiązkowych nowej podstawy programowe języka polskiego z 2017 roku - klasa VIII.

Praca z testami ma na celu kształtowanie i rozwijanie zdolności rozumienia tekstu oraz doskonalenie umiejętności koncentracji, które są konieczne na każdym etapie edukacyjnym.

Materiał został podzielony według rodzajów literackich: epika, liryka, dramat - dzięki temu uczeń rozwija zdolność rozumienia tekstów o zróżnicowanej strukturze. Część I zawiera testy oparte na utworach epickich, natomiast w Części 2 uczeń ćwiczy rozumienie wierszy i tekstów dramatycznych.

Testy posiadają oddzielne karty z odpowiedziami i punktacją, co umożliwia wykorzystanie ćwiczeń zarówno podczas zajęć -              w szkole, jak i w trakcie indywidualnej pracy ucznia w domu.


O autorce:

Grażyna Małgorzata Nowak - polonistka z pasją, egzaminator OKE, nauczyciel dyplomowany z ponad dwudziestoletnim stażem. Czytanie ze zrozumieniem dla siódmoklasistów oraz ośmioklasistów jest efektem jej wieloletnich doświadczeń dydaktycznych           i chęci stworzenia aktualnej (opartej na najnowszej podstawie programowej), przydatnej pomocy dla uczniów i nauczycieli.

ISBN: 978-83-65423-53-5


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo