SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO

Klasy IV-VIII

Narzędzia diagnozy pedagogicznej– dla klas 4-8


W późniejszych klasach szkoły podstawowej u dziecka mogą nasilać się objawy dysfunkcyjne związane z uczeniem się. Często występującymi schorzeniami są: dysleksja, dysortografia oraz dyskalkulia. Narzędzia diagnostyczne w szkole mogą być o wiele bardziej skuteczne, o ile pedagodzy wprowadzają nowoczesne ćwiczenia oraz testy. W sklepie Komlogo znajdziesz niezbędne pomoce dydaktyczne, które są przydatne w procesie zwalczania dysfunkcji u uczniów szkoły podstawowej klas 4-8. Są to między innymi podręczniki i poradniki z zeszytami ćwiczeń, zestawy plansz edukacyjnych itd.


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo