Dziennik zajęć logopedy

01_okl_sr
02_st
052
061
0749
54

zawiera 23% VAT
16,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT13,01 zł


Preloader

Dziennik zajęć logopedy jest pozycją dostosowaną do pracy logopedy w szkole i zawiera takie elementy, jak:

  • krótkie omówienie zadań logopedy, procedur i narzędzi badawczych,
  • zestawienie danych dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej,
  • dane ucznia, diagnoza i indywidualny program terapii, ocena postępów dziecka,
  • treść prowadzonych zajęć,
  • wykaz obecności uczniów na zajęciach,
  • kontakty z rodzicami,
  • hospitacje i wizytacje,
  • miejsce na notatki.

 

W dzienniku przewidziano rubryki dla 80 uczniów.

Dziennik zajęć logopedy jest zgodny z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r.