DZIENNIK ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

062
09
101
1136
255
373

Dziennik zajęć logopedycznych jest pozycją dostosowaną do pracy logopedy w szkole lub w przedszkolu.
zawiera 23% VAT
21,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT17,07 zł


Preloader

Opracowanie: Katarzyna Jakubowska

DZIENNIK ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

 

Dziennik zajęć logopedycznych jest pozycją dostosowaną do pracy logopedy w szkole lub w przedszkolu i zawiera takie elementy, jak:

  • krótkie omówienie zadań logopedy,
  • zestawienie podsumowania oddziaływań logopedycznych,
  • plan pracy,
  • tygodniowy rozkład godzin pracy z uwzględnieniem grup i indywidualnych uczniów,
  • dane ucznia, diagnoza i indywidualny program terapii, ocena postępów dziecka,
  • wykaz obecności uczniów na zajęciach,
  • przebieg czynności logopedy,
  • konsultacje z rodzicami,
  • miejsce na notatki.

 

Dziennik posiada skrzydełko z listą uczniów (70 pozycji).

Dziennik zajęć logopedycznych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.