KOGS_cwicz

Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - Zeszyt do diagnozy jesiennej i wiosennej

9,00 zł

Cena sprzedaży netto: 8,57 zł
Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - Zeszyt do diagnozy jesiennej i wiosennej. PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY
Aby kupić ten produkt, należy w zamówieniu w polu Notatki i sugestie podać numer certyfikatu lub termin i miejsce planowanego szkolenia.

Opis

WAŻNE! PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. ZAKUPU NALEŻY DOKONAĆ Z TZW. WOLNEJ RĘKI. PROSIMY NIE UMIESZCZAĆ PRODUKTU W PRZETARGACH.


Autorki: Joanna Gruba, Bożena Gubała

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS diagnoza jesienna i diagnoza wiosenna to dwustronny zeszyt do diagnozy grupowej dzieci testem KOGS.

Diagnoza testem KOGS podzielona jest na dwie części:

 1. KOGS – diagnoza jesienna powinna być przeprowadzana na początku roku szkolnego (wrzesień–październik). Jej celem jest rozpoznanie ewentualnych problemów dziecka oraz udzielenie mu pomocy edukacyjno-terapeutycznej w trakcie bieżącej pracy w przedszkolu. Uzyskanie przez dziecko niskich wyników w jednym bądź wielu badanych obszarach powinno być podstawą do skierowania dziecka do specjalistów i wykonania badań szczegółowych (np. diagnozy logopedycznej czy diagnozy rozwoju w poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 2. KOGS – diagnoza wiosenna powinna być przeprowadzana pod koniec roku szkolnego (kwiecień). Jej celem jest zgromadzenie materiałów, na podstawie których nauczyciele przygotują diagnozę gotowości szkolnej.

W każdej części zamieszczone są zadania umożliwiające ocenę  dzieci w następujących obszarach:

 1. Samoobsługa
 2. Motoryka duża
 3. Emocjonalny
 4. Społeczny
 5. Percepcja słuchowa
 6. Percepcja wzrokowa
 7. Grafomotoryka
 8. Umiejętności matematyczne
 9. Myślenie pojęciowe
 10. Pamięć wzrokowa i słuchowa
 11. Wiedza środowiskowa
 12. Orientacja w czasie i przestrzeni
 13. Komunikowanie się i mowa

Zeszyt diagnostyczny jest częścią testu Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - czytaj więcej...


UWAGA!!! W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z testu KOGS korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorki i otrzymały certyfikat.

Wydawnictwo Komlogo organizuje szkolenia dla placówek - tel. kontaktowy 32 233-54-71, 504-245-737, e-mail info@komlogo.pl.

      Zobacz terminy najbliższych szkoleń z testu KOGS

Wróć do: Diagnoza