Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i metod terapeutycznych:


korp kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty

fundusze europejskie

Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS

KOGS_teczka
KOGS_WIOSNA
KOGS_JESIEN
KOGS_instr
KOGS_PODR
KOGS_instrukcja_spis_t
KOGS_podrecznik_spis_t
KARTY
Producent: Komlogo
Typ: Diagnoza i terapia

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS są testem służącym do oceny przygotowania dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych.
zawiera 5% VAT
99,00 zł
149,00 zł
Rabat -50,00 zł
Cena sprzedaży bez VAT94,29 zł


Planowana dostępność produktu w sprzedaży jesień 2019 r.
Aby zakupić ten produkt wymagane jest podanie w polu Notatki i sugestie (w podsumowaniu zamówienia) numeru certyfikatu lub termin i miejsce szkolenia, na którym będziesz!

Preloader

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS są testem służącym do oceny przygotowania dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych. Jest to narzędzie wystandaryzowane i posiadające normy rozwojowe.

Autorzy: Joanna Gruba, Bożena Gubała

Produkt będzie dostępny od czerwca 2019 r.

KOGS jest adresowany dla nauczycieli grup przedszkolnych, w których dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej. Umożliwia ocenę dzieci w 13 obszarach umiejętności, a opracowane normy pozwalają nauczycielowi na zorientowanie się, czy dane dziecko rozwija się prawidłowo w poszczególnych obszarach, czy też wymaga dodatkowego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego.

            Celem badania Kartami Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS jest określenie stopnia przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, określenie poziomu umiejętności dzieci w poszczególnych obszarach badania, wychwycenie dzieci z problemami i w konsekwencji skierowanie ich na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów wspomagania rozwoju. Diagnoza testem KOGS może również pomóc rodzicom w poznaniu poziomu przygotowania ich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

            Karty Oceny Gotowości Szkolnej składają się z:

- podręcznika – w którym przedstawiono rozważania teoretyczne i badania standaryzacyjne narzędzia,

- instrukcji szczegółowych i-KOGS – w których przedstawiono próby badawcze, czynności nauczyciela podczas badania oraz kryteria oceny poszczególnych prób,

- zeszytów diagnostycznych – w których zawarto zadania przeznaczone do wykonania  przez dzieci,

- karty oceny KOGS-A oraz kartę profilu KOGS-P – na których zapisuje się wyniki testowe każdego dziecka i przedstawia się graficzny profil jego rozwoju (karty znajdują się wewnątrz zeszytów diagnostycznych).

            Diagnoza testem KOGS podzielona jest na dwie części:

 1. KOGS – diagnoza jesienna powinna być przeprowadzana na początku roku szkolnego (wrzesień–październik). Jej celem jest rozpoznanie ewentualnych problemów dziecka oraz udzielenie mu pomocy edukacyjno-terapeutycznej w trakcie bieżącej pracy w przedszkolu. Uzyskanie przez dziecko niskich wyników w jednym bądź wielu badanych obszarach powinno być podstawą do skierowania dziecka do specjalistów i wykonania badań szczegółowych (np. diagnozy logopedycznej czy diagnozy rozwoju w poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 2. KOGS – diagnoza wiosenna powinna być przeprowadzana pod koniec roku szkolnego (kwiecień-maj). Jej celem jest zgromadzenie materiałów, na podstawie których nauczyciele przygotują diagnozę gotowości szkolnej.

 

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS umożliwia ocenę dzieci w następujących obszarach:

 1. Samoobsługa
 2. Motoryka duża
 3. Emocjonalny
 4. Społeczny
 5. Percepcja słuchowa
 6. Percepcja wzrokowa
 7. Grafomotoryka
 8. Umiejętności matematyczne
 9. Myślenie pojęciowe
 10. Pamięć wzrokowa i słuchowa
 11. Wiedza środowiskowa
 12. Orientacja w czasie i przestrzeni
 13.  Komunikowanie się i mowa

 

UWAGA!!! W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z testu KOGS korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorki i otrzymały certyfikat.

Wydawnictwo Komlogo organizuje szkolenia dla placówek - tel. kontaktowy 32 233-54-71, 504-245-737, e-mail info@komlogo.pl.

W przypadku wycen do przetargów, prosimy o kontakt!

 

 

Szkolenia KOSF 


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo