SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty Baza certyfikowanych specjalistów

Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS

KOGS_teczka7
KOGS_instr_Jesien
KOGS_instr_wiosna
KOGS_PODR9
KOGS_instrukcja_spis_t9
KOGS_podrecznik_spis_t2
KARTY3
KOGS_cwicz9
KOGS_cert
Producent: Komlogo
Typ: Diagnoza i terapia

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS są testem służącym do oceny przygotowania dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych.

POZYCJE WIDNIEJĄCE NA FAKTURZE:
1. Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - test 98 zł brutto (5 % VAT)
2. Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - roczna licencja do programu 1 zł brutto (23% VAT)

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY
zawiera 5% VAT
99,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT94,29 zł

Aby zakupić ten produkt wymagane jest podanie w polu Notatki i sugestie (w podsumowaniu zamówienia) numeru certyfikatu lub termin i miejsce szkolenia, na którym będziesz!

Preloader

WAŻNE! POZYCJE WIDNIEJĄCE NA FAKTURZE:

1. Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS -Test 98 zł brutto (5 % VAT)
2. Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - roczna licencja do programu 1 zł brutto (23% VAT)

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. ZAKUPU NALEŻY DOKONAĆ Z TZW. WOLNEJ RĘKI. PROSIMY NIE UMIESZCZAĆ PRODUKTU W PRZETARGACH.

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS są testem do grupowej oceny dzieci. Test umożliwia ocenę przygotowania dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych. Jest to narzędzie wystandaryzowane i posiadające normy rozwojowe.

Autorzy: Joanna Gruba, Bożena Gubała

KOGS jest adresowany dla nauczycieli grup przedszkolnych, w których dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej. Umożliwia ocenę dzieci w 13 obszarach umiejętności, a opracowane normy pozwalają nauczycielowi na zorientowanie się, czy dane dziecko rozwija się prawidłowo w poszczególnych obszarach, czy też wymaga dodatkowego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego.

            Celem badania Kartami Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS jest określenie stopnia przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, określenie poziomu umiejętności dzieci w poszczególnych obszarach badania, wychwycenie dzieci z problemami i w konsekwencji skierowanie ich na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów wspomagania rozwoju. Diagnoza testem KOGS może również pomóc rodzicom w poznaniu poziomu przygotowania ich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

            Karty Oceny Gotowości Szkolnej składają się z:

- podręcznika – w którym przedstawiono rozważania teoretyczne i badania standaryzacyjne narzędzia,

- instrukcji szczegółowych i-KOGS (jesień-wiosna) – w których przedstawiono próby badawcze, czynności nauczyciela podczas badania oraz kryteria oceny poszczególnych prób,

- 3 szt. zeszytów diagnostycznych (jesień-wiosna) – w których zawarto zadania przeznaczone do wykonania  przez dzieci,

- karty oceny KOGS-A oraz kartę profilu KOGS-P – na których zapisuje się wyniki testowe każdego dziecka i przedstawia się graficzny profil jego rozwoju (karty znajdują się wewnątrz zeszytów diagnostycznych).

            Diagnoza testem KOGS podzielona jest na dwie części:

 1. KOGS – diagnoza jesienna powinna być przeprowadzana na początku roku szkolnego (wrzesień–październik). Jej celem jest rozpoznanie ewentualnych problemów dziecka oraz udzielenie mu pomocy edukacyjno-terapeutycznej w trakcie bieżącej pracy w przedszkolu. Uzyskanie przez dziecko niskich wyników w jednym bądź wielu badanych obszarach powinno być podstawą do skierowania dziecka do specjalistów i wykonania badań szczegółowych (np. diagnozy logopedycznej czy diagnozy rozwoju w poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 2. KOGS – diagnoza wiosenna powinna być przeprowadzana pod koniec roku szkolnego (kwiecień). Jej celem jest zgromadzenie materiałów, na podstawie których nauczyciele przygotują diagnozę gotowości szkolnej.

UWAGA: Należy zakupić odpowiednią ilość  "Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - Zeszyt do diagnozy jesiennej i wiosennej".

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS umożliwia ocenę dzieci w następujących obszarach:

 1. Samoobsługa
 2. Motoryka duża
 3. Emocjonalny
 4. Społeczny
 5. Percepcja słuchowa
 6. Percepcja wzrokowa
 7. Grafomotoryka
 8. Umiejętności matematyczne
 9. Myślenie pojęciowe
 10. Pamięć wzrokowa i słuchowa
 11. Wiedza środowiskowa
 12. Orientacja w czasie i przestrzeni
 13.  Komunikowanie się i mowa

 

UWAGA!!! W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z testu KOGS korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorki i otrzymały certyfikat.

Wydawnictwo Komlogo organizuje szkolenia dla placówek - tel. kontaktowy 32 233-54-71, 504-245-737, e-mail info@komlogo.pl.

 

Komputerowy System Zarządzania Dokumentacją KomKod moduł KOGS. Dostępna jest tylko wersja na system operacyjny WINDOWS (wersja: Vista Sp2, 7, 8, 8.1, 10).

 

 

Szkolenia KOSF 

Zobacz terminy najbliższych szkoleń z narzędzia KOGS


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo

fundusze europejskie