SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO
KOGS_teczka7
KOGS_instr_Jesien
KOGS_instr_wiosna
KOGS_PODR9
KOGS_instrukcja_spis_t9
KOGS_podrecznik_spis_t2
KARTY3
KOGS_cwicz9
KOGS_DW_ind
KOGS_I_W_ind
KOGS_I_J_ind
KOGS_DJ_ind
KOGS_cert
Producent: Komlogo
Typ: Diagnoza i terapia

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS są testem służącym do oceny przygotowania dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych.

POZYCJE WIDNIEJĄCE NA FAKTURZE:
1. Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - test 98 zł brutto (5 % VAT)
2. Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - roczna licencja do programu 1 zł brutto (23% VAT)

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY
zawiera 5% VAT
99,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT94,29 zł
Aby zakupić ten produkt wymagane jest podanie w polu Notatki i sugestie (w podsumowaniu zamówienia) numeru certyfikatu lub termin i miejsce szkolenia, na którym będziesz!

Preloader

WAŻNE! POZYCJE WIDNIEJĄCE NA FAKTURZE:

1. Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS -Test 98 zł brutto (5 % VAT)
2. Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - roczna licencja do programu 1 zł brutto (23% VAT)

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ SPRZEDAŻY. ZAKUPU NALEŻY DOKONAĆ Z TZW. WOLNEJ RĘKI. PROSIMY NIE UMIESZCZAĆ PRODUKTU W PRZETARGACH.


Autorki: Joanna Gruba, Bożena Gubała

Karty Oceny Gotowości SzkolnejKOGS to test do indywidualnej i grupowej diagnozy dzieci w zakresie przygotowania do podjęcia obowiązków szkolnych. Narzędzie jest wystandaryzowane i posiada normy rozwojowe.

KOGS jest adresowany do nauczycieli grup przedszkolnych, w których dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej. Test umożliwia ocenę dzieci w 13 obszarach umiejętności, a opracowane normy pozwalają nauczycielowi na zorientowanie się, czy dane dziecko rozwija się prawidłowo w poszczególnych obszarach, czy też wymaga dodatkowego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego.

Celem badania Kartami Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS jest określenie stopnia przygotowania poszczególnych dzieci do podjęcia nauki szkolnej, określenie poziomu ich umiejętności w kolejnych obszarach badania, wychwycenie dzieci z problemami i w konsekwencji skierowanie ich na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów wspomagania rozwoju. Diagnoza testem KOGS może również pomóc rodzicom w poznaniu poziomu przygotowania ich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Test Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS umożliwia diagnozę dzieci w następujących obszarach: samoobsługa, motoryka duża, emocjonalny, społeczny, percepcja słuchowa, percepcja wzrokowa, grafomotoryka, umiejętności matematyczne, myślenie pojęciowe, pamięć wzrokowa i słuchowa, wiedza środowiskowa, orientacja w czasie i przestrzeni, komunikowanie się i mowa.

Diagnoza testem KOGS (zarówno indywidualna, jak i grupowa) podzielona jest na dwie części:

  1. KOGS Diagnoza jesienna powinna być przeprowadzana na początku roku szkolnego (wrzesień–październik), w którym dziecko rozpoczyna realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Jej celem jest rozpoznanie ewentualnych problemów dziecka oraz udzielenie mu pomocy edukacyjno-terapeutycznej w trakcie bieżącej pracy w przedszkolu.
  2. KOGS Diagnoza wiosenna powinna być przeprowadzana pod koniec roku szkolnego (kwiecień), w którym dziecko realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Jej celem jest zgromadzenie materiałów, na podstawie których nauczyciele przygotują diagnozę gotowości szkolnej.

Test zawiera:

  1. PODRĘCZNIK, w którym przedstawione są rozważania teoretyczne i badania standaryzacyjne narzędzia.
  2. INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE do DIAGNOZY GRUPOWEJ KOGS Diagnoza jesienna oraz KOGS Diagnoza wiosenna, w których opisane są próby badawcze, czynności diagnosty oraz kryteria oceny kolejnych prób podczas badania grupy dzieci.
  3. ZESZYTY DIAGNOSTYCZNE Diagnoza jesienna / Diagnoza wiosenna (3 sztuki, zeszyty dwustronne) z zadaniami przeznaczonymi do wykonania przez dzieci i kartą oceny KOGS-A i KOGS-B oraz kartą podsumowania KOGS-P.
  4. INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE do DIAGNOZY INDYWIDUALNEJ KOGS Diagnoza jesienna oraz KOGS Diagnoz wiosenna, w których opisane są próby badawcze, czynności diagnosty podczas badania oraz kryteria oceny kolejnych prób podczas badania jednego dziecka.
  5. ZESZYTY DIAGNOSTYCZNE do DIAGNOZY INDYWIDUALNEJ KOGS Diagnoza jesienna (3 sztuki) z zadaniami przeznaczonymi do wykonania przez jedno dziecko oraz kartą oceny KOGS-A i kartą podsumowania KOGS-P.
  6. ZESZYTY DIAGNOSTYCZNE do DIAGNOZY INDYWIDUALNEJ KOGS Diagnoz wiosenna (3 sztuki) z zadaniami przeznaczonymi do wykonania przez jedno dziecko oraz kartą oceny KOGS-B i kartą podsumowania KOGS-P.
  7. WZORNIK, który służy do oceny umiejętności grafomotorycznych dziecka.

UWAGA!!! W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z testu KOGS korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorki i otrzymały certyfikat.

Wydawnictwo Komlogo organizuje szkolenia dla placówek.

Zgłoszenia: tel. kontaktowy 32 233 54 71, 504 245 737, e-mail info@komlogo.pl

Komputerowy System Zarządzania Dokumentacją KomKod moduł KOGS. Dostępna jest tylko wersja na system operacyjny WINDOWS (wersja: Vista Sp2, 7, 8, 8.1, 10).


Zakup dodatkowych zeszytów diagnostycznych:

ZESZYTY DIAGNOSTYCZNE Diagnoza jesienna / Diagnoza wiosenna - czytaj więcej...
ZESZYTY DIAGNOSTYCZNE do DIAGNOZY INDYWIDUALNEJ KOGS Diagnoza jesienna - czytaj więcej...

ZESZYTY DIAGNOSTYCZNE do DIAGNOZY INDYWIDUALNEJ KOGS Diagnoz wiosenna - czytaj więcej...

Zobacz terminy najbliższych szkoleń z narzędzia KOGS


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo

fundusze europejskie