KOLD_logo
KOLD_w_wszystko
KOLD_certyfikat
Karty badania KOLD_4_latek
Karty badania KOLD _znak_wodny_komlogo
Producent: Komlogo

Test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.
zawiera 23% VAT
1490,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT1211,38 zł
Aby kupić ten produkt, należy w zamówieniu w polu Notatki i sugestie podać numer certyfikatu lub termin i miejsce planowanego szkolenia.

Preloader

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPU I FAKTURY:

Pozycje na fakturze VAT % Cena detaliczna BRUTTO
KOLD - materiał merytoryczny 5 1 490 zł
KOLD - pomoce do diagnozy 23
KOLD - roczna licencja do programu 23

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. W PRZYPADKU PRZETARGÓW PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY. ZAKUPU NALEŻY DOKONAĆ Z TZW. WOLNEJ RĘKI.

Autorka: Joanna Gruba

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD to test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Test uzyskał pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.

Konstrukcja testu KOLD umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości. Zobacz krótki film o teście KOLD.

KOLD jest adresowany do logopedów i neurologopedów. Badanie testem umożliwia diagnozę dzieci w 12 grupach wiekowych w następujących obszarach:

A. Rozumienie mowy
B. Nadawanie mowy
C. Reakcje słuchowe
D. Narządy mowy
E. Artykulacja i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia)
F. Umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia)

Test zawiera:

1. Materiał merytoryczny, który składa się z:
- podręcznika, w którym przedstawiono teoretyczne założenia testu i jego główne cechy oraz charakterystykę grupy normalizacyjnej i własności psychometryczne testu,
- instrukcji szczegółowych, które zwierają opis, wykonanie i ocenę wszystkich prób diagnostycznych wchodzących w skład testu,
- kart diagnostycznych, które służą do zapisu prawidłowo i nieprawidłowo wykonywanych prób przez dzieci.

2. Pomoce diagnostyczne umożliwiają logopedzie przeprowadzenie diagnozy z dzieckiem i składają się z:
- książeczki „Materiał diagnostyczny”,
- łyżeczki,
- okularów,
- imitacji zegarka,
- bransoletki,
- piórek,
- unikalnych materiałów obrazkowych i tekstowych.

3. Roczną licencję na program Komputerowe Karty Oceny Dziecka - KomKOD - moduł KOLD. Przejdź do strony pobrania programu.

UWAGA! Pomoce można wykorzystywać TYLKO do diagnoz. Nie wolno używać ich do zajęć terapeutycznych i do zabawy.
Nie wolno używać zamienników pomocy diagnostycznych.

Dodatkowo do testu KOLD dołączone są karty:
- KOLD-PRE służące do funkcjonalnej oceny dzieci posiadających diagnozy od innych specjalistów, np. dla dzieci z niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną, afazją,
- KOLD-W służące do zebrania informacji o rozwoju dziecka podczas wywiadu przeprowadzonego z rodzicem bądź opiekunem,
- KOLD-U służące do badań uzupełniających, które obejmują orientacyjne badanie: motoryki dużej, modelu lateralizacji, grafomotoryki, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i pamięci wzrokowej.

Dla dzieci słabowidzących można dokupić dużą książeczkę „Materiał diagnostyczny” i historyjkę obrazkową – czytaj więcej...

Komputerowe Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KomKOD moduł KOLD to program, który ułatwia zarządzanie diagnozami wykonanymi przy pomocy testu KOLD.
Zobacz krótki film o programie KomKOD.
Program umożliwia:
- przechowywanie diagnoz KOLD w wersji elektronicznej,
- tworzenie graficznego profilu rozwoju umiejętności logopedycznych dzieci w każdym badanym obszarze,
- generowanie diagnoz opisowych,
- automatyczne tworzenie programów terapii w module Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - Programy Terapii - KOLD-PT. Zobacz krótki film o module KOLD-PT.

Aby otrzymać dostęp do modułu KOLD w programie KomKOD, należy:
- ukończyć szkolenie z testu KOLD i uzyskać certyfikat,
- zakupić test KOLD w wersji tradycyjnej (materiał merytoryczny i pomoce diagnostyczne).
Pierwszy rok użytkowania programu KomKOD moduł KOLD jest bezpłatny. Po upływie roku można przedłużyć licencję na okres:
- 12 miesięcy - czytaj więcej...
- 24 miesiące - czytaj więcej...
- 36 miesięcy - czytaj więcej...

UWAGA! Osoby, które nie posiadają testu KOLD w wersji tradycyjnej i nie posiadają certyfikatu ze szkolenia z KOLD, nie mogą korzystać z modułu KOLD w programie KomKOD.
KomKod moduł KOLD - dostępna jest tylko wersja na system operacyjny WINDOWS (wersja: Windows 7 SP1 ESU, 8, 8.1, 10).


UWAGA! W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z narzędzia KOLD korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorkę i otrzymały certyfikat.
Wydawnictwo Komlogo organizuje szkolenia dla placówek - tel. kontaktowy 32 233 54 71, 504 245 737,
e-mail info@komlogo.pl

Zobacz terminy najbliższych szkoleń z testu KOLD


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo