Producent: Impuls
Typ: Książka

Celem książki jest ułatwienie logopedom - praktykom diagnozy i planowania terapii dzieci afatycznych.
zawiera 5% VAT
62,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT59,05 zł

Preloader

Autorki: Paluch Anna, Drewniak-Wołosz Elżbieta, Mikosza Lucyna

Książka jest rezultatem wieloletnich doświadczeń Autorek, na co dzień zajmujących się terapią dzieci afatycznych. Zasadniczą część książki stanowi skala, będąca konkretną propozycją sposobu zbierania materiału służącego do oceny sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka z zaburzonym rozwojem mowy. Z pozycji praktyków, Autorki dzielą się również swoimi przemyśleniami na temat trudności związanych z diagnozowaniem i opisem afazji. Ich badania opierają się na obserwacji zachowań dziecka sytuacji celowo zorganizowanej. Za pomocą materiałów werbalnych i graficznych, starają się one stworzyć sytuację eksperymentalną, w miarę możliwości naturalną, po to, by sprowokować reakcję dziecka, zarejestrować je i ocenić.

W książce zostały poruszone problemy rzadko omawiane w literaturze logopedycznej. Zasadniczym jej celem jest ułatwienie logopedom - praktykom diagnozy i planowania terapii dzieci afatycznych.

SPIS TREŚCI

  1. Wstęp
  2. Rozdział I – Niedokształcenie rozwoju mowy o typie afazji czy…?
  3. Rozdział II – Specyfika zaburzeń mowy i ogólna charakterystyka psychologiczna dzieci afatycznych
  4. Rozdział III – Warunki prawidłowej diagnozy dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i sposoby jej przeprowadzania
  5. Budowa AFA-Skali
  6. AFA-Skala – materiał do badania
  7. AFA- Skala – karta zapisu mowy dziecka
  8. AFA- protokół badania mowy
  9. Słowniczek
  10. Bibliografia


Wydanie IV, Kraków 2012, Format A4, Objętość 96 stron, Oprawa miękka, klejona, folia

ISBN: 978-83-7850-094-0


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo