Narządy mowy

pdf do druk


Opracowanie własne na podstawie: T. Benni, Fonetyka opisowa języka polskiego z obrazami głosek polskich podług M. Abińskiego, Wrocław 1959