Przekrój poprzeczny aparatu słuchowego i artykulacyjnego

pdf do druk


Opracowanie własne na podstawie: B. Rocławski (1986), Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, Warszawa: WSIP, s.26