Budowa ucha

pdf do druk


Opracowanie własne na podstawie: http://www.sluch.com.pl/wiedza/28-poznaj-swoj-sluch.html