ROZSZCZEP WARGI

/ROZSZCZEPIENIE WARGI/

ang. cleft lip

Jedna z wad rozwojowych w obrębie środkowej części twarzoczaszki. Może przyjąć postać rozszczepu częściowego, całkowitego lub podskórno-podśluzówkowego. Rozszczepy wargi mogą być jednostronne (lewostronne, prawostronne) lub obustronne, a także środkowe. Uwzględniając typologię Desmonda Kernahana i Richarda Starka, rozszczep wargi należy zaliczyć do jednego z rodzajów rozszczepów podniebienia pierwotnego. Z kolei w typologii Ottona Kriensa, gdzie zapis czytany jest jak zdjęcie radiologiczne, omawiany typ rozszczepu oznaczany jest symbolem L- (rozszczep wargi po stronie prawej) lub -L (rozszczep wargi po stronie lewej).

W całkowitym rozszczepie wargi górnej występuje przerwanie ciągłości skóry, mięśnia okrężnego ust i błony śluzowej. Deformacja anatomiczna, obejmując wargę górną, wpływa na trudności domknięcia dwuwargowego podczas oddychania, mimikę twarzy, utrudnia objęcie brodawki podczas ssania piersi.

Bardzo stygmatyzujące i niedopuszczalne jest używanie w stosunku do dzieci z rozszczepem wargi określenia zajęcza warga. Nie polepsza to komfortu życia dziecka i jego rodziców. Leczenie wady polega na chirurgicznym zespoleniu rozszczepionych elementów wargi górnej. W tym typie wady obserwuje się stosunkowo niewielkie wady zgryzu i zaburzenia realizacji fonemów, jednakże intensywność zaburzeń zależy także od innych niż rozszczep czynników, które mogą tworzyć różne sprzężenia, co powoduje, że rozwój narządu żucia i mowy w przypadku dzieci z rozszczepem wargi powinien być monitorowany od urodzenia.

 

Literatura:

J. Bardach: Rozszczepy wargi górnej i podniebienia, Warszawa 1967.

II konferencja robocza – rehabilitacja mowy. Rozszczep wargi i podniebienia, red. Z. Dudkiewicz, Warszawa 1996.

I konferencja robocza – dokumentacja. Rozszczep wargi i podniebienia, red. Z. Dudkiewicz, Warszawa 1996.

D. Pluta-Wojciechowska: Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-teoria-praktyka, Bielsko-Biała 2006.

D. Pluta-Wojciechowska: Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków 2011.