ANOMALIA W JĘZYKU

Termin ten używany był przez starożytnych gramatyków greckich i łacińskich na oznaczenie nieregularnego charakteru języka.

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.