• JĄKANIE NABYTE

  Może pojawić się na podłożu neurologicznym (jąkanie neurologiczne) lub psychologicznym (jąkanie nerwicowe, jąkanie traumatyczne). Współwystępuje z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (i innymi zaburzeniami spowodowanymi tą samą etiologią, w tym...

 • JĄKANIE FUNKCJONALNE

  zob. JĄKANIE ROZWOJOWE

 • JĄKANIE CZYNNOŚCIOWE

  Termin wprowadzony, obok terminu jąkanie organiczne , w latach 50. XX wieku przez Aleksandrę Mitrinowicz-Modrzejewską. Jąkanie czynnościowe jest następstwem zmian czynnościowych w centralnym układzie nerwowym, które wpływają na ruchowe mechanizmy...

 • JABŁONKOWANIE

  /SIAKANIE, SZIAKANIE/ Zjawisko to polega na wymienieniu szeregów podniebiennego ś , ź , ć , dź i dziąsłowego sz , ż , cz , dż ([š], [ž], [č], [ǯ]) na szereg dziąsłowy miękki szi , żi , czi , dżi ([š’], [ž’], [č’], [ǯ’]). Wymowa typu sziano , żito ,...

 • ISTOTNIE NIŻSZA SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA

  zob. OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (ORM)

 • IRONIA

  Ukryta drwina, złośliwość w wypowiedzi pozornie akceptującej. Wyrażenie nie wprost znaczenia stojącego w sprzeczności z dosłownym sensem wypowiedzi sygnalizowane jest niekiedy przez ton głosu, intonację, mimikę (np. wyrażona poważnym tonem pochwała...

 • IPA

  zob . MIĘDZYNARODOWY ALFABET FONETYCZNY

 • INTUICJA JĘZYKOWA

  zob. POCZUCIE JĘZYKOWE

 • INTONACJA ZDANIA

  zob. MELODIA ZDANIA

 • INTONACJA GŁOSU

  ang. voice intonation łac. intonare ‘grzmieć, rozbrzmiewać, wołać’ Oznacza powstawanie głosu w krtani pod wpływem drgań fałdów głosowych. Właściwą intonację warunkuje odpowiednia budowa i sprawność funkcjonalna układu oddechowego oraz krtani. Wyróżnia...

 • INTONACJA

  ang. intonation łac. intonare ‘grzmieć, rozbrzmiewać, wołać’ Definicje intonacji cechuje duża różnorodność. Intonacja w wąskim rozumieniu bywa określana jako zmiany parametru częstotliwości podstawowej (F 0 ) wywołujące percepcyjne wrażenie modulacji...

 • INTERPRETACJA TEKSTU MÓWIONEGO

  zob. ROZUMIENIE MOWY

 • INTERAKCYJNA METODA TERAPII JĄKANIA WCZESNODZIECIĘCEGO

  zob. PALIN PCI

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA

  ang. Sensory Integration łac. integratio ‘składanie całości’, sensorium ‘organ czucia’ Twórczynią podstaw teorii integracji sensorycznej jest Anna Jean Ayres (1920–1988), doktor psychologii i terapeuta zajęciowy. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie...

 • INNOWACJA W JĘZYKU

  /INNOWACJA JĘZYKOWA/ Nowy element języka. Innowacje mogą obejmować wszystkie działy językoznawstwa – fonetykę, fonologię, morfologię, składnię (nowy wyraz, wyrażenie, forma gramatyczna, znaczenie, konstrukcja składniowa). Przykładem innowacji...

 • INNOWACJA JĘZYKOWA

  zob. INNOWACJA W JĘZYKU

 • INFANTYLIZM

  Brak dojrzałości psychicznej, intelektualnej, emocjonalnej itp., zatrzymanie się na poziomie rozwojowym dziecka. Infantylizm w języku najczęściej oznacza używanie słów lub sformułowań nieprzystających do wieku i pozycji człowieka, np. nadużywanie...

 • IMIĘ WŁASNE

  zob. NAZWA WŁASNA

 • IMIĘ POSPOLITE

  zob. NAZWA POSPOLITA

 • HOTENTOTYZM

  zob. DYSLALIA CAŁKOWITA


Rezultaty wyszukiwania 981 - 1000 z 1000