• ZESPÓŁ NIEUWAGI STRONNEJ

  zob. ZESPÓŁ POMIJANIA STRONNEGO

 • ZESPÓŁ KORSAKOWA

  / OTĘPIENIE KORSAKOWA, DEMENCJA KORSAKOWA, PSYCHOZA KORSAKOWA, ZESPÓŁ AMNESTYCZNO-UROJENIOWY, ALKOHOLOWY ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA, ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA/ ang. Korsakoff's syndrome , Korsakoff's dementia , Korsakoff's psychosis ,...

 • ZESPÓŁ KOCIEGO KRZYKU

  zob. ZESPÓŁ CRI DU CHAT

 • ZESPÓŁ IGNOROWANIA JEDNEJ STRONY PRZESTRZENI

  zob. ZESPÓŁ POMIJANIA STRONNEGO

 • ZESPÓŁ HALLGRENA

  zob. USHERA ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ GOLDENHARA

  /D YSPLAZJA OCZNO-USZNA/ ang. Goldenhar syndrome , hemifacial microsomia , HFM , Oculo-Auriculo-Vertebral syndrome , OAV syndrome Nazwa zespołu pochodzi od Maurice’a Goldenhara – szwajcarskiego lekarza, który opisał go po raz pierwszy. Zespół wad...

 • ZESPÓŁ EDWARDSA

  /TRISOMIA CHROMOSOMU 18/ ang. Edwards syndrome , chromosome 18 duplication , trisomy 18 Nazwa zespołu pochodzi od nazwiska autora – Johna Hiltona Edwardsa – który go pierwszy opisał. W każdej komórce człowieka znajdują się 23 pary, czyli 46...

 • ZESPÓŁ DYSKONEKSJI

  ang. disconnection syndrome grec. syndromè ‘zbieganie się, połączenie; łac. conexio ‘powiązanie’ od con(n)ectere ‘wiązać, łączyć’ Termin został wprowadzony przez Normana Geschwinda na określenie zespołu zaburzeń związanych z uszkodzeniami szlaków...

 • ZESPÓŁ DOWNA

  /TRISOMIA 21/ ang. Down’s Syndrome Jedno z najlepiej poznanych zaburzeń genetycznych i najczęstsza aberracja ludzkich chromosomów autosomalnych. Pierwszy opis przypadku dziecka z cechami wskazującymi na to zaburzenie genetyczne przedstawił w 1938 roku...

 • ZESPÓŁ DELECJI CHROMOSOMU 5P

  zob. ZESPÓŁ CRI DU CHAT

 • ZESPÓŁ CRI DU CHAT

  /ZESPÓŁ KOCIEGO KRZYKU, ZESPÓŁ DELECJI CHROMOSOMU 5P/ ang. Cri du chat syndrome , 5p-syndrome , Lejeune’s syndrome Nazwa zespół kociego krzyku jest związana z charakterystycznym, wysokim, przypominającym miauczenie kota dźwiękiem wydawanym przez...

 • ZESPÓŁ CORNELII DE LANGE

  zob. CORNELIA DE LANGE ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ BRACHMANN-DE LANGE

  zob. CORNELIA DE LANGE ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ BECKWITHA–WIEDEMANNA (EMG)

  ang. Beckwith-Wiedemann syndrome Nazwa zespołu pochodzi od nazwisk dwóch autorów, którzy w roku 1963 (John Bruce Beckwith) oraz 1964 (Hans Rudolf Wiedemann) opisali go po raz pierwszy. Nazwa EMG wynika ze skrótu trzech podstawowych obserwowanych...

 • ZESPÓŁ APERTA

  ang. Apert’s syndrome łac. acrocephalosyndactylia Rzadkie schorzenie uwarunkowane genetycznie, uważane za jedno z najcięższych klinicznie zespołów z kraniosynostozą. Zależnie od rasy częstość występowania wynosi od 1 : 44 000 do 1 : 130 000 wśród żywo...

 • ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA

  zob. ZESPÓŁ KORSAKOWA

 • ZESPÓŁ AMNESTYCZNO-UROJENIOWY

  zob. ZESPÓŁ KORSAKOWA

 • ZESPÓŁ „IZOLOWANEGO OBSZARU MOWY”

  zob. AFAZJA CAŁKOWITA

 • ZERO AUDIOMETRYCZNE

  zob. AUDIOGRAM

 • ZDROBNIENIA

  /DEMINUTIWUM, DEMINUTIVA, NAZWY DEMINUTYWNE/ ang. diminutives , niem. Diminutiven , fr. diminitifs , ros. уменьшительные pol. zdrobni-enie (od zdrabniać ; na wzór łac. deminutivum ‘zmniejszone’, deminuere ‘zmniejszyć’) Jedna z żywych (produktywnych) w...


Rezultaty wyszukiwania 41 - 60 z 1000