• ZGRYZ

  /ZWARCIE, OKLUZJA, ARTYKULACJA ZWARCIOWA/ ang. occlusion Termin określający wzajemny statyczny i dynamiczny kontakt powierzchni żujących zębów znajdujących się w przeciwstawnych łukach. Literatura: S. Majewski: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy...

 • ZGRUBIENIA

  /AUGMENTATIVA, NAZWY AUGMENTATYWNE/ ang. augmentatives , niem. Augmentativen , fr. augmentatifs , ros. у величительные z-grubi-enie (od gruby ‘duży, obszerny’); jako przeciwne do zdrobnienia ; na wzór łac. augmentativum (od augmento ‘powiększam’)...

 • ZĘBY

  ang. teeth Twory tkanki mezodermalnej (z wyjątkiem szkliwa, które jest pochodzenia ektodermalnego). Służą do rozdrabniania i chwytania pokarmu, są narządem czucia: dotyku i temperatury. Odgrywają rolę w mowie artykułowanej. Ich stan i budowa zależą nie...

 • ZESTRÓJ AKCENTOWY ŚCIĄGNIĘTY

  Rodzaj zestroju akcentowego, w którego skład wchodzi kilka wyrazów ortotonicznych połączonych w pojedynczą jednostkę akcentową za pomocą jednego tylko akcentu głównego. Wyrazy ortotoniczne krótsze lub o słabszym znaczeniu tracą akcent główny na rzecz...

 • ZESTRÓJ AKCENTOWY PRYMARNY

  zestrajać ‘doprowadzić do zgodności, jednolitości’ Zestrój akcentowy składający się z jednego wyrazu ortotonicznego (np. fili żan ka , doje cha li ), wyrazu ortotonicznego i proklityki (np. do szko ły , na ur lop , nie zro bią ) lub wyrazu...

 • ZESTRÓJ AKCENTOWY

  /GRUPA AKCENTOWA/ ang. stress group zestrajać ‘doprowadzić do zgodności, jednolitości’ Podstawowa jednostka rytmiczna mowy. W jej skład wchodzi obligatoryjna sylaba akcentowana (na której spoczywa akcent główny), będąca centrum struktury, oraz...

 • ZESPÓŁ ZABURZEŃ SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNYCH

  zob. ZABURZENIE SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNE

 • ZESPÓŁ ZABURZEŃ PROGRAMOWANIA FONOLOGICZNEGO

  zob. ZABURZENIE PROGRAMOWANIA FONOLOGICZNEGO

 • ZESPÓŁ ZABURZEŃ LEKSYKALNO-SYNAKTYCZNYCH

  zob. ZABURZENIE LEKSYKALNO-SYNTAKTYCZNE

 • ZESPÓŁ ZABURZEŃ FONOLOGICZNO-SYNAKTYCZNYCH

  zob. ZABURZENIE FONOLOGICZNO-SYNTAKTYCZNE

 • ZESPÓŁ WILLIAMSA-BEURENA

  zob. ZESPÓŁ WILLIAMSA (ZW)

 • ZESPÓŁ WILLIAMSA (ZW)

  /ZESPÓŁ WILLIAMSA–BEURENA/ ang. Williams syndrome , Williams-Beuren syndrome Nazwa zespołu pochodzi od nazwiska lekarza – Johna Cypriana Phippsa Williamsa – który w 1961 roku po raz pierwszy opisał jego cechy kliniczne. Rzadkie schorzenie uwarunkowane...

 • ZESPÓŁ USHERA-HALLGRENA

  zob. USHERA ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ USHERA

  zob. USHERA ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ STERSU POURAZOWEGO

  /PTSD/ ang. posttraumatic stress disorder – PTSD Zespół stresu pourazowego jest efektem stresu o bardzo dużym natężeniu związanym z doświadczeniem przekraczającym zwykłe ludzkie przeżycia, np. wojna, gwałt, przemoc, bezpośrednie zagrożenie życia czy...

 • ZESPÓŁ SJÖGRENA–LARSSONA

  zob. SJÖGRENA–LARSSONA ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ SJÖGRENA

  zob. SJÖGRENA ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ RUDA

  zob. SJÖGRENA–LARSSONA ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ PRADERA–WILLIEGO

  ang . Prader-Willi syndrome , PWS Nazwa zespołu pochodzi od nazwisk dwóch szwajcarskich lekarzy endokrynologów – Andrei Pradera i Heinricha Williego – którzy jako pierwsi w 1956 roku opisali jego objawy. Uwarunkowane genetycznie schorzenie, występujące...

 • ZESPÓŁ POMIJANIA STRONNEGO

  /ZANIEDBYWANIE PRZESTRZENNE, PRZESTRZENNE PÓŁZAPOMINANIE, ZESPÓŁ NIEUWAGI STRONNEJ, NIEUWAGA POŁOWICZA, ZESPÓŁ IGNOROWANIA JEDNEJ STRONY PRZESTRZENI/ ang. unilated spatial neglect – USN, visual neglect grec. syndromè ‘zbieganie się, połączenie’ Rodzaj...


Rezultaty wyszukiwania 21 - 40 z 1000