SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO
korp_certyfikat
Producent: Komlogo

Test służący do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY

UWAGA! POZYCJE WIDNIEJĄCE NA FAKTURZE:
1. KORP - materiał merytoryczny 2250 zł brutto (5 % VAT)
2. KORP - pomoce 439 zł brutto (23% VAT)
3. KORP - roczna licencja do programu 1 zł brutto (23% VAT)
zawiera 23% VAT
2690,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT2186,99 zł


Planowana dostępność w sprzedaży wrzesień 2021
Aby zakupić ten produkt wymagane jest podanie w polu Notatki i sugestie (w podsumowaniu zamówienia) numeru certyfikatu lub termin i miejsce szkolenia, na którym będziesz!

Preloader

WAŻNE! POZYCJE WIDNIEJĄCE NA FAKTURZE:
1. KORP - materiał merytoryczny 2250 zł brutto (5 % VAT)
2. KORP - pomoce 439 zł brutto (23% VAT)
3. KORP - roczna licencja do programu 1 zł brutto (23% VAT)

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. ZAKUPU NALEŻY DOKONAĆ Z TZW. WOLNEJ RĘKI. PROSIMY NIE UMIESZCZAĆ PRODUKTU W PRZETARGACH.

Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) jest narzędziem przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Zobacz krótki film o KORP-ie.

Autorzy: mgr Elżbieta Bogacz i mgr Anna Bogacz-Rybczak
Karty przeznaczone są dla logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Narzędzie składa się z części:
1.    Materiału merytorycznego,
2.    Pomocy do diagnozy,
3.    Program komputerowy KomKOD moduł KORP (bezpłatna roczna licencja na jedno stanowisko) - przejdź do strony pobrania programu.


Narzędzie dostępne jest w formie programu komputerowego do wypełniania KART badania.

Dostęp do programu sprzedawany jest w formie rocznego abonamentuDostępna jest tylko wersja na system operacyjny WINDOWS (wersja: 7, 8, 8.1, 10).

Ceny:   wersja jednostanowiskowa 50,00 zł/rok,

          wersja sieciowa 400,00 zł/rok  -  zainteresowani tą wersją programu proszeni są o kontakt telefoniczny.

 

Karty oceny rozwoju psychoruchowego – Pretest (KORP-PRE) są integralną częścią narzędzia KORP. Przeznaczone są dla specjalistów, dokonujących wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka podejrzanego o opóźnienia i dysharmonie rozwojowe. Do takiej grupy należą dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym i zaburzeniami rozwoju, dysharmoniami rozwojowymi (np. opóźnieniem rozwoju mowy), zdiagnozowanymi wadami genetycznymi (np. Zespół Downa), głębokim wcześniactwem itd., których rozwój jest prawdopodobnie opóźniony więcej niż o jeden poziom wiekowy. Ocena kartami KORP-PRE pozwala szybko i prawidłowo dobrać poziom wyjściowy do badania Kartami KORP. Zobacz krótki film o KORP-PRE.


Ad. 1. Materiał merytoryczny zawiera: standaryzację badania, kartę profilu, kartę wywiadu, karty oceny rozwoju dziecka KORP A (ocena umiejętność według wieku) oraz karty oceny rozwoju dziecka KORP B (ocena umiejętność według sfer rozwojowych).

Podstawowym elementem narzędzia są karty oceny rozwoju KORP A, opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych, w których wyróżnić można:

 • karty oceny rozwoju małego dziecka w wieku od 1 m. ż. do 11 m. ż. Ponieważ w tym okresie rozwój dziecka przebiega bardzo intensywnie, karty uwzględniają diagnozę umiejętności dziecka do końca 11 m. ż co kwartał.
 • 3 karty oceny rozwoju dziecka w wieku od 1;0 r. ż. do 2;11 r. ż. Do końca 2 r. ż. możliwa jest diagnoza dziecka co pół roku. 
 • 5 kart oceny rozwoju dziecka w wieku od 2;11 r. ż. do 7;11 r. ż. W tym okresie karty uwzględniają diagnozę dziecka w odstępach rocznych. 
 • 1 karta oceny rozwoju dziecka w wieku od 8;0 r. ż do 9,11 r. ż.


Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania oraz zaprogramować odpowiednie działania terapeutyczne.

Sfery rozwoju, zamieszczone na każdej karcie pozwalają na ocenę następujących umiejętności:

 • rozwoju ruchowego,
 • motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
 • spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • komunikowania się i mowy, 
 • emocji i relacji społecznych,
 • funkcji behawioralnych, 
 • umiejętności przedszkolnych (karty dla dzieci w wieku od 3,0 do 5,11 r. ż.),
 • umiejętności szkolnych (karty dla dzieci w wieku od 6;0 do 9,11 r. ż.).


Diagnoza dziecka pogłębiona jest o szczegółowy wywiad z opiekunem. Ponadto materiał merytoryczny zawiera podręcznik szczegółowo opisujący narzędzie oraz warunki standaryzacji, czyli szczegółowy przebieg oceny umiejętności dziecka.

Ad. 2. Do kart oceny umiejętności dzieci dołączony jest szereg pomocy niezbędnych przy wykonywaniu prób zawartych na kartach. Pomoce w kolejności alfabetycznej do pobrania jako PDF.

Ad. 3.     Program komputerowy wspomagający opracowanie wyników KomKOD moduł KORP.
             Do każdego zakupionego narzędzia przysługuje 12 miesięczna bezpłatna licencja na jedno stanowisko komputerowe.    
             Istniej możliwość dokupienia/przedłużenia licencji na program KomKOD moduł KORP - czytaj więcej ...


Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) były recenzowane przez wybitnych specjalistów zajmujących się rozwojem, diagnozą i terapią dzieci:
 - prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – psycholog,
 - dr hab. n. med. Robert Śmigiel – pediatra,
 - dr Teresa Kaczan – logopeda, terapeuta metody Castillo Moralesa,
 - mgr Aleksandra Łada - neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT, Senior Tutor.

UWAGA!!!
W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z narzędzia KORP korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorki i otrzymały certyfikat. Wydawnictwo Komlogo organizuje szkolenia dla placówek - tel. kontaktowy 32 233-54-71, 504-245-737, e-mail info@komlogo.pl.

 

 

 

Szkolenia KORP Szkolenia KORP
Zobacz terminy najbliższych szkoleń z narzędzia KORP


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo

fundusze europejskie